Berx heeft het in haar argumentatie hoofdzakelijk over de juridisch-technische kant van de deal, die volgens haar wel degelijk overeind blijft. De Sinksenfoordeal houdt onder meer in dat de bekende foor nog tot en met 2014 op de Gedempte Zuiderdokken mag doorgaan, maar nadien moet verhuizen naar een nog te bepalen locatie. In ruil zouden de klagende omwonenden hun juridische procedures tegen het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) van het plein staken, waardoor dat van parkgebied naar zone van openbaar nut verandert. De klagers kregen ook een "rechtsplegingsvergoeding" van 45.000 euro toegewezen. Onder meer oppositiepartij Groen, een groep foorkramers en het buurtcomité OpenZuidOpen bonden de strijd aan met het akkoord. Zij vroegen aan de gouverneur om de deal te onderzoeken op de wettelijkheid ervan én op de mogelijke strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel en het algemeen belang. Berx beperkt zich nu in haar oordeel grotendeels tot de juridisch-technische kant van de zaak, omdat een afweging van het algemeen belang in deze een beleidsdiscussie zou betreffen en zo haar neutraliteit in gevaar zou kunnen brengen. Op juridisch vlak ziet Berx er onder meer geen graten in dat het akkoord door het Antwerpse schepencollege ondertekend werd en niet zoals gebruikelijk door de gemeenteraad, aangezien die laatste vervolgens het akkoord wel kon inzien en ook goedkeurde. (Belga)

Berx heeft het in haar argumentatie hoofdzakelijk over de juridisch-technische kant van de deal, die volgens haar wel degelijk overeind blijft. De Sinksenfoordeal houdt onder meer in dat de bekende foor nog tot en met 2014 op de Gedempte Zuiderdokken mag doorgaan, maar nadien moet verhuizen naar een nog te bepalen locatie. In ruil zouden de klagende omwonenden hun juridische procedures tegen het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) van het plein staken, waardoor dat van parkgebied naar zone van openbaar nut verandert. De klagers kregen ook een "rechtsplegingsvergoeding" van 45.000 euro toegewezen. Onder meer oppositiepartij Groen, een groep foorkramers en het buurtcomité OpenZuidOpen bonden de strijd aan met het akkoord. Zij vroegen aan de gouverneur om de deal te onderzoeken op de wettelijkheid ervan én op de mogelijke strijdigheid met het gelijkheidsbeginsel en het algemeen belang. Berx beperkt zich nu in haar oordeel grotendeels tot de juridisch-technische kant van de zaak, omdat een afweging van het algemeen belang in deze een beleidsdiscussie zou betreffen en zo haar neutraliteit in gevaar zou kunnen brengen. Op juridisch vlak ziet Berx er onder meer geen graten in dat het akkoord door het Antwerpse schepencollege ondertekend werd en niet zoals gebruikelijk door de gemeenteraad, aangezien die laatste vervolgens het akkoord wel kon inzien en ook goedkeurde. (Belga)