De gouverneur benadrukt wel dat de situatie in de provincie ernstig is. "Meer dan de helft van de 64 West-Vlaamse gemeenten bevindt zich in een alertfase. De druk op de ziekenhuizen, zowel intensieve als niet-intensieve zorg, en de eerstelijnszorg is zeer hoog. Het reproductiegetal in onze provincie bedraagt momenteel 1,292, wat betekent dat elke besmette persoon gemiddeld nog steeds meer dan 1 andere persoon besmet en de epidemie dus nog steeds verder groeit." Daarom bekeek de crisiscel dinsdag of er bijkomende maatregelen nodig waren. Uiteindelijk werd beslist dat vooral de bestaande maatregelen beter moeten worden gevolgd. Het gaat daarbij onder meer over de afstandsregels, het maximaal buiten organiseren van activiteiten, goed verluchten van binnenruimtes en het beperken van sociale contacten. Evenementen mogen blijven doorgaan, op voorwaarde dat die maximaal coronaproof worden georganiseerd. Ook dringt de gouverneur erop aan om opnieuw mondmaskers te dragen waar nodig. Extra maatregelen op provinciaal vlak komen er dus niet. Aan lokale besturen wordt gevraagd om de maatregelen nog beter te handhaven. (Belga)

De gouverneur benadrukt wel dat de situatie in de provincie ernstig is. "Meer dan de helft van de 64 West-Vlaamse gemeenten bevindt zich in een alertfase. De druk op de ziekenhuizen, zowel intensieve als niet-intensieve zorg, en de eerstelijnszorg is zeer hoog. Het reproductiegetal in onze provincie bedraagt momenteel 1,292, wat betekent dat elke besmette persoon gemiddeld nog steeds meer dan 1 andere persoon besmet en de epidemie dus nog steeds verder groeit." Daarom bekeek de crisiscel dinsdag of er bijkomende maatregelen nodig waren. Uiteindelijk werd beslist dat vooral de bestaande maatregelen beter moeten worden gevolgd. Het gaat daarbij onder meer over de afstandsregels, het maximaal buiten organiseren van activiteiten, goed verluchten van binnenruimtes en het beperken van sociale contacten. Evenementen mogen blijven doorgaan, op voorwaarde dat die maximaal coronaproof worden georganiseerd. Ook dringt de gouverneur erop aan om opnieuw mondmaskers te dragen waar nodig. Extra maatregelen op provinciaal vlak komen er dus niet. Aan lokale besturen wordt gevraagd om de maatregelen nog beter te handhaven. (Belga)