Tijdens een debat met burgemeesters en/of Kamerleden werd er gepleit voor een betere rampanalyse. Kamerlid Stefaan Van Hecke (Groen) vroeg een professionalisering van de rampanalyse. Net zoals zijn sp.a-collega en burgemeester van Brugge, Renaat Landuyt, wees hij op de tegenstrijdige communicatie bij de ramp in Wetteren. Voor Landuyt is er nood aan een "stabiliteit in de communicatie", ondanks de druk van de nieuwe media. Beiden pleitten voor een ernstige analyse van rampen. Van Hecke keek daarvoor naar de Expertencommissie die sinds 2005 in Nederland bestaat. Ons land kent dergelijk orgaan, het DVIS, maar dat orgaan heeft nog geen rapport gemaakt over de zes incidenten met goederenvervoer van het afgelopen jaar. Landuyt was het daarmee niet eens. Hij wil dat parlement een beperkte groep van experten opricht die rapporten moet opmaken, waaruit dan lessen getrokken kunnen worden. Vandaag liggen nog rapporten op het bureau van de vorige minister van Binnenlandse Zaken, stelde hij. De burgemeesters Christoph D'Haese (Aalst, N-VA) en Kenneth Taylor (Wichelen, Open Vld) verzetten zich tegen het voorstel van een rampenploeg, die overal in het land zou optreden. "Een wildvreemd expert heeft geen vertrouwen van de burgers. Hij is expert in burgers", vond D"Haese. Taylor wees erop dat enkel de burgemeester de plaatselijke toestand kan meenemen in het beslissingsproces. (Belga)

Tijdens een debat met burgemeesters en/of Kamerleden werd er gepleit voor een betere rampanalyse. Kamerlid Stefaan Van Hecke (Groen) vroeg een professionalisering van de rampanalyse. Net zoals zijn sp.a-collega en burgemeester van Brugge, Renaat Landuyt, wees hij op de tegenstrijdige communicatie bij de ramp in Wetteren. Voor Landuyt is er nood aan een "stabiliteit in de communicatie", ondanks de druk van de nieuwe media. Beiden pleitten voor een ernstige analyse van rampen. Van Hecke keek daarvoor naar de Expertencommissie die sinds 2005 in Nederland bestaat. Ons land kent dergelijk orgaan, het DVIS, maar dat orgaan heeft nog geen rapport gemaakt over de zes incidenten met goederenvervoer van het afgelopen jaar. Landuyt was het daarmee niet eens. Hij wil dat parlement een beperkte groep van experten opricht die rapporten moet opmaken, waaruit dan lessen getrokken kunnen worden. Vandaag liggen nog rapporten op het bureau van de vorige minister van Binnenlandse Zaken, stelde hij. De burgemeesters Christoph D'Haese (Aalst, N-VA) en Kenneth Taylor (Wichelen, Open Vld) verzetten zich tegen het voorstel van een rampenploeg, die overal in het land zou optreden. "Een wildvreemd expert heeft geen vertrouwen van de burgers. Hij is expert in burgers", vond D"Haese. Taylor wees erop dat enkel de burgemeester de plaatselijke toestand kan meenemen in het beslissingsproces. (Belga)