Briers vertegenwoordigt de provincies in de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW), een Vlaams overlegplatform voor bestuursleden en watermaatschappijen. Daar pleit hij voor een groot "waterplan" met een andere infrastructuur, zoals een verplicht gescheiden aanvoer van drinkbaar en niet-drinkbaar water. "Bij wegenwerken kiezen we vandaag ook voor een gescheiden riolering, dat was ooit ook niet vanzelfsprekend." De gouverneur wijst erop dat de waterkwaliteit in Vlaanderen bovendien erg langzaam verbetert. Geen enkele provincie heeft zoveel rivieren als Oost-Vlaanderen. "Maar er is in Oost-Vlaanderen geen enkele rivier, stroom of beek die de Europese normen zal halen", klinkt het. De Droogtecommissie zette vandaag het licht op groen voor sproeien met drinkwater. Maar Briers vraagt spaarzaam te blijven met water, "een belangrijke rijkdom", en omschrijft een goede waterhuishouding "als een van onze grootste uitdagingen en misschien wel mijn moeilijkste taak als gouverneur". Waar we in het verleden vaak bezorgd waren om wateroverlast, lijken watertekorten in de toekomst een groter probleem te vormen. Om dat te vermijden, is bewustwording nodig, maar ook een politiek antwoord. "We vragen ons af wat we kunnen doen met de beschikbare centen", aldus Briers. "Maar we moeten ons afvragen welke centen we nodig hebben." (Belga)

Briers vertegenwoordigt de provincies in de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW), een Vlaams overlegplatform voor bestuursleden en watermaatschappijen. Daar pleit hij voor een groot "waterplan" met een andere infrastructuur, zoals een verplicht gescheiden aanvoer van drinkbaar en niet-drinkbaar water. "Bij wegenwerken kiezen we vandaag ook voor een gescheiden riolering, dat was ooit ook niet vanzelfsprekend." De gouverneur wijst erop dat de waterkwaliteit in Vlaanderen bovendien erg langzaam verbetert. Geen enkele provincie heeft zoveel rivieren als Oost-Vlaanderen. "Maar er is in Oost-Vlaanderen geen enkele rivier, stroom of beek die de Europese normen zal halen", klinkt het. De Droogtecommissie zette vandaag het licht op groen voor sproeien met drinkwater. Maar Briers vraagt spaarzaam te blijven met water, "een belangrijke rijkdom", en omschrijft een goede waterhuishouding "als een van onze grootste uitdagingen en misschien wel mijn moeilijkste taak als gouverneur". Waar we in het verleden vaak bezorgd waren om wateroverlast, lijken watertekorten in de toekomst een groter probleem te vormen. Om dat te vermijden, is bewustwording nodig, maar ook een politiek antwoord. "We vragen ons af wat we kunnen doen met de beschikbare centen", aldus Briers. "Maar we moeten ons afvragen welke centen we nodig hebben." (Belga)