Cookies zijn kleine datapakketten waarmee bedrijven via het internet onder meer kunnen bijhouden wat gebruikers doen. Ze worden onder meer gebruikt voor gepersonaliseerde reclame. Cookies worden vaak gehekeld wegens schending van de privacy van internauten. "CNIL heeft vastgesteld dat de websites facebook.com, google.fr en youtube.com het niet mogelijk maken om cookies 'even gemakkelijk' te weigeren als ze te aanvaarden", aldus de Franse gegevensbeschermingsautoriteit. De twee platformen hebben drie maanden de tijd om zich in orde te stellen. Anders zullen ze elk dwangsommen van 100.000 euro per dag vertraging moeten betalen. Google heeft in een reactie tegenover het Franse persbureau AFP al laten weten dat het zijn praktijken zal aanpassen. De boete voor Google is een record voor het bedrijf in Frankrijk. In december 2020 kreeg de internetreus al een boete van 100 miljoen euro van CNIL. Die had ook al te maken met het niet respecteren van de regels rond cookies. (Belga)

Cookies zijn kleine datapakketten waarmee bedrijven via het internet onder meer kunnen bijhouden wat gebruikers doen. Ze worden onder meer gebruikt voor gepersonaliseerde reclame. Cookies worden vaak gehekeld wegens schending van de privacy van internauten. "CNIL heeft vastgesteld dat de websites facebook.com, google.fr en youtube.com het niet mogelijk maken om cookies 'even gemakkelijk' te weigeren als ze te aanvaarden", aldus de Franse gegevensbeschermingsautoriteit. De twee platformen hebben drie maanden de tijd om zich in orde te stellen. Anders zullen ze elk dwangsommen van 100.000 euro per dag vertraging moeten betalen. Google heeft in een reactie tegenover het Franse persbureau AFP al laten weten dat het zijn praktijken zal aanpassen. De boete voor Google is een record voor het bedrijf in Frankrijk. In december 2020 kreeg de internetreus al een boete van 100 miljoen euro van CNIL. Die had ook al te maken met het niet respecteren van de regels rond cookies. (Belga)