De strijd tegen uitkeringsfraude door werklozen is een topprioriteit voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Volgens Wouter Lange­raert, die vanop het RVA-hoofdkantoor de werking van de lokale controleurs coördineert en instaat voor de administratieve opvolging van de fraudedossiers, is het geen toeval dat er steeds minder fraudegevallen zijn van "werkende" werklozen. "Om te beginnen heeft elke RVA-medewerker de opdracht om in elke dossierbehandeling alert te zijn voor misbruiken, oneigenlijk gebruik en fraude. Bovendien bestaat er een intensieve data-uitwisseling met andere socialezekerheidsdiensten, via de Kruispuntbank: bijvoorbeeld met het Riziv of de RSZ of met andere inspecties." De cijfers zijn sprekend. In 2012 waren er 2.859 werklozen met een uitkering die tegelijk een loon verdienden, goed voor een fraudebedrag van 1,2 miljoen euro. In 2008 waren er dat nog 17.457, goed voor 18,4 miljoen euro aan fraude. Zonder meer een spectaculaire daling. (Belga)

De strijd tegen uitkeringsfraude door werklozen is een topprioriteit voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Volgens Wouter Lange­raert, die vanop het RVA-hoofdkantoor de werking van de lokale controleurs coördineert en instaat voor de administratieve opvolging van de fraudedossiers, is het geen toeval dat er steeds minder fraudegevallen zijn van "werkende" werklozen. "Om te beginnen heeft elke RVA-medewerker de opdracht om in elke dossierbehandeling alert te zijn voor misbruiken, oneigenlijk gebruik en fraude. Bovendien bestaat er een intensieve data-uitwisseling met andere socialezekerheidsdiensten, via de Kruispuntbank: bijvoorbeeld met het Riziv of de RSZ of met andere inspecties." De cijfers zijn sprekend. In 2012 waren er 2.859 werklozen met een uitkering die tegelijk een loon verdienden, goed voor een fraudebedrag van 1,2 miljoen euro. In 2008 waren er dat nog 17.457, goed voor 18,4 miljoen euro aan fraude. Zonder meer een spectaculaire daling. (Belga)