De organisatie is verontwaardigd omdat de Vlaamse regering zonder overleg een indexering van de subsidies in de sector heeft geschrapt. De PPJ zegt dat de kinderopvang daardoor honderdduizenden euro's misloopt en vreest dat door die maatregel veel kinderopvangvoorzieningen dit jaar in het rood zullen eindigen. De sector doet daarom enkele voorstellen om de besparingen op te vangen. Een daarvan is de verhoging van de ouderbijdragen. De bijdrage die ouders betalen voor kinderopvang is niet harmonisch verdeeld over de inkomensgroepen, zegt de PPJ. "De ouderbijdragen van de hogere inkomensgroepen kunnen herzien worden." De sector vindt daarnaast dat bij afwezigheid een minimumdagprijs moet aangerekend kunnen worden. Die maatregel staat al in het pas goedgekeurde kinderopvangdecreet, maar kan best versneld ingevoerd worden, aldus de PPJ. (KAV)

De organisatie is verontwaardigd omdat de Vlaamse regering zonder overleg een indexering van de subsidies in de sector heeft geschrapt. De PPJ zegt dat de kinderopvang daardoor honderdduizenden euro's misloopt en vreest dat door die maatregel veel kinderopvangvoorzieningen dit jaar in het rood zullen eindigen. De sector doet daarom enkele voorstellen om de besparingen op te vangen. Een daarvan is de verhoging van de ouderbijdragen. De bijdrage die ouders betalen voor kinderopvang is niet harmonisch verdeeld over de inkomensgroepen, zegt de PPJ. "De ouderbijdragen van de hogere inkomensgroepen kunnen herzien worden." De sector vindt daarnaast dat bij afwezigheid een minimumdagprijs moet aangerekend kunnen worden. Die maatregel staat al in het pas goedgekeurde kinderopvangdecreet, maar kan best versneld ingevoerd worden, aldus de PPJ. (KAV)