Van Peel baseerde zich voor die uitlating op een enquête van minister van Sociale Zaken Willy Borsus (MR), waaruit blijkt dat slechts een op de vijf Vlaamse afgestudeerden met een wachtuitkering uiteindelijk doorstroomt naar het OCMW. Volgens het N-VA-Kamerlid is dat "het bewijs dat een uitkering in de tijd beperken (de regering-Di Rupo besliste in 2012 de wachtuitkering voor afgestudeerden te beperken tot drie jaar, nvdr) geen asociale maatregel is, maar ertoe leidt dat de sociale zekerheid ingezet wordt voor de mensen die er echt nood aan hebben". Peter Heirman van het Netwerk tegen Armoede vindt echter dat er geen reden is voor euforie: "Een op de vijf valt terug op een leefloon dat ver onder de Europese armoedegrens ligt. Daar worden wij absoluut niet blij van", klinkt het. Bovendien is er volgens Heirman "geen enkele garantie" dat wie geen leefloon aanvraagt, wel goed terechtkomt. "Dat vier op de vijf jongeren geen leefloon aanvragen, betekent niet dat ze er geen recht op hebben. Soms schamen ze zich gewoon voor hun situatie, of zijn er te veel administratieve drempels", aldus Heirman. (Belga)

Van Peel baseerde zich voor die uitlating op een enquête van minister van Sociale Zaken Willy Borsus (MR), waaruit blijkt dat slechts een op de vijf Vlaamse afgestudeerden met een wachtuitkering uiteindelijk doorstroomt naar het OCMW. Volgens het N-VA-Kamerlid is dat "het bewijs dat een uitkering in de tijd beperken (de regering-Di Rupo besliste in 2012 de wachtuitkering voor afgestudeerden te beperken tot drie jaar, nvdr) geen asociale maatregel is, maar ertoe leidt dat de sociale zekerheid ingezet wordt voor de mensen die er echt nood aan hebben". Peter Heirman van het Netwerk tegen Armoede vindt echter dat er geen reden is voor euforie: "Een op de vijf valt terug op een leefloon dat ver onder de Europese armoedegrens ligt. Daar worden wij absoluut niet blij van", klinkt het. Bovendien is er volgens Heirman "geen enkele garantie" dat wie geen leefloon aanvraagt, wel goed terechtkomt. "Dat vier op de vijf jongeren geen leefloon aanvragen, betekent niet dat ze er geen recht op hebben. Soms schamen ze zich gewoon voor hun situatie, of zijn er te veel administratieve drempels", aldus Heirman. (Belga)