Het akkoord betekent dat er binnen de huidige Europese begroting 230 miljoen euro wordt vrijgemaakt om grootschalige infrastructuurwerken te ondersteunen, in de eerste plaats in de transportsector. Later kunnen dat ook projecten in de energie- en ICT-sector zijn. Het publieke geld moet een veelvoud aan privé-investeringen aantrekken. Het pilootproject loopt in 2013 af. Het is de bedoeling om vanaf 2014, wanneer de volgende Europese meerjarenbegroting in werking treedt, projectobligaties en andere financieringsinstrumenten te integreren in het Europese beleid. De testfase is dus een maar een voorproefje. De Europese Investeringsbank (EIB) en de Europese Commissie zorgen er met hun bijdrage voor dat de obligaties kunnen rekenen op een hogere beoordeling door de kredietbeoordelaars, legt El Khadraoui uit. "Een echt wondermiddel is dit niet, maar het is een eerste en belangrijke stap in de richting van een echte groeistrategie." In totaal zou tijdens de testfase 4,5 miljard euro gegenereerd kunnen worden, wat goed is voor twee tot vier grote infrastructuurprojecten. Voor El Khadraoui is het akkoord van dinsdag "een eerste signaal dat de Europese regeringsleiders begrepen hebben dat een herstelbeleid nodig is en dat dit zich niet mag beperken tot enkel saneringen". (KAV)

Het akkoord betekent dat er binnen de huidige Europese begroting 230 miljoen euro wordt vrijgemaakt om grootschalige infrastructuurwerken te ondersteunen, in de eerste plaats in de transportsector. Later kunnen dat ook projecten in de energie- en ICT-sector zijn. Het publieke geld moet een veelvoud aan privé-investeringen aantrekken. Het pilootproject loopt in 2013 af. Het is de bedoeling om vanaf 2014, wanneer de volgende Europese meerjarenbegroting in werking treedt, projectobligaties en andere financieringsinstrumenten te integreren in het Europese beleid. De testfase is dus een maar een voorproefje. De Europese Investeringsbank (EIB) en de Europese Commissie zorgen er met hun bijdrage voor dat de obligaties kunnen rekenen op een hogere beoordeling door de kredietbeoordelaars, legt El Khadraoui uit. "Een echt wondermiddel is dit niet, maar het is een eerste en belangrijke stap in de richting van een echte groeistrategie." In totaal zou tijdens de testfase 4,5 miljard euro gegenereerd kunnen worden, wat goed is voor twee tot vier grote infrastructuurprojecten. Voor El Khadraoui is het akkoord van dinsdag "een eerste signaal dat de Europese regeringsleiders begrepen hebben dat een herstelbeleid nodig is en dat dit zich niet mag beperken tot enkel saneringen". (KAV)