Over de tweede versie van de CEF, nu voor de periode 2021-2027, bereikten de onderhandelaars van het parlement en de Raad (de lidstaten) in maart al een akkoord. De formele goedkeuring nu was slechts een formaliteit. De Connecting Europe Facility beschikt voor de komende zeven jaar over een budget van 33,71 miljard euro (30 miljard in constante prijzen 2018). Daarvan is 25,81 miljard euro bestemd voor transportprojecten, 5,84 miljard euro voor energieprojecten en 2,06 miljard euro voor projecten op het vlak van digitalisering. Van de transportpot is meer dan 11 miljard euro bestemd voor lidstaten die in aanmerking komen voor financiering uit het Cohesiefonds. Met de CEF moet het mogelijk zijn belangrijke trans-Europese projecten volgens planning vóór 2030 af te werken, zoals de hogesnelheidsverbinding Rail Baltica, laadpunten voor alternatieve brandstoffen en de uitrol van 5G op belangrijke verkeersaders. "Dit programma is een essentiële bouwsteen voor meer competitiviteit, groei en jobs én levert concrete Europese toegevoegde waarde", zegt Johan Van Overtveldt, die in de transportcommissie van het Europees Parlement zetelt. "Ook voor de Vlaamse economie zijn deze middelen erg belangrijk en kunnen ze een bijdrage leveren aan het herstel na COVID-19", aldus de N-VA'er. Spoorverbindingen, de binnenvaartsector, maar ook het onderhoud van bestaande (weg)infrastructuur zijn prioriteiten voor Vlaanderen, zegt Van Overtveldt. "Projecten zoals de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal en de Seine-Schelde-verbinding kunnen de binnenvaart extra wind in de zeilen geven. Deze zijn ook opgenomen in het Vlaamse herstelplan. Daarnaast zijn ook spoorverbindingen tussen Gent en Terneuzen en tussen de Antwerpse haven en het Duitse Ruhrgebied cruciaal. Het spreekt voor zich dat dergelijke projecten bijdragen tot de verdere internationale ontsluiting van Vlaanderen als logistiek centrum." (Belga)

Over de tweede versie van de CEF, nu voor de periode 2021-2027, bereikten de onderhandelaars van het parlement en de Raad (de lidstaten) in maart al een akkoord. De formele goedkeuring nu was slechts een formaliteit. De Connecting Europe Facility beschikt voor de komende zeven jaar over een budget van 33,71 miljard euro (30 miljard in constante prijzen 2018). Daarvan is 25,81 miljard euro bestemd voor transportprojecten, 5,84 miljard euro voor energieprojecten en 2,06 miljard euro voor projecten op het vlak van digitalisering. Van de transportpot is meer dan 11 miljard euro bestemd voor lidstaten die in aanmerking komen voor financiering uit het Cohesiefonds. Met de CEF moet het mogelijk zijn belangrijke trans-Europese projecten volgens planning vóór 2030 af te werken, zoals de hogesnelheidsverbinding Rail Baltica, laadpunten voor alternatieve brandstoffen en de uitrol van 5G op belangrijke verkeersaders. "Dit programma is een essentiële bouwsteen voor meer competitiviteit, groei en jobs én levert concrete Europese toegevoegde waarde", zegt Johan Van Overtveldt, die in de transportcommissie van het Europees Parlement zetelt. "Ook voor de Vlaamse economie zijn deze middelen erg belangrijk en kunnen ze een bijdrage leveren aan het herstel na COVID-19", aldus de N-VA'er. Spoorverbindingen, de binnenvaartsector, maar ook het onderhoud van bestaande (weg)infrastructuur zijn prioriteiten voor Vlaanderen, zegt Van Overtveldt. "Projecten zoals de verhoging van de bruggen over het Albertkanaal en de Seine-Schelde-verbinding kunnen de binnenvaart extra wind in de zeilen geven. Deze zijn ook opgenomen in het Vlaamse herstelplan. Daarnaast zijn ook spoorverbindingen tussen Gent en Terneuzen en tussen de Antwerpse haven en het Duitse Ruhrgebied cruciaal. Het spreekt voor zich dat dergelijke projecten bijdragen tot de verdere internationale ontsluiting van Vlaanderen als logistiek centrum." (Belga)