Het derde energiepakket is een verzameling Europese richtlijnen die tot doel heeft de gas- en elektriciteitsmarkt beter te organiseren. Concreet hebben de teksten betrekking op de ontkoppeling van de elektriciteitstransmissienetbeheerder en de aardgasvervoersnetbeheerder, meer onafhankelijkheid en bevoegdheden van de regulatoren en de versterking van de consumentenbescherming. Het wetsontwerp voert daarvoor een reeks aanpassingen door aan de elektriciteits- en gaswetten. De commissie keurde bovendien nog een reeks amendementen goed, ook vanop de oppositiebanken, die de bescherming van de energieconsument moet opdrijven. Zo zal de gas- en elektriciteitsfactuur standaard een reeks gegevens moeten bevatten. Bovendien zullen leveranciers verplicht zijn de consument op de factuur te informeren over de beschikbare tools om prijzen te vergelijken. Voor Vlaamse klanten gaat het om een verwijzing naar de online prijsvergelijking van de Vlaamse Energieregulator (VREG). Elke prijsverhoging moet op de eerstvolgende maandelijkse factuur worden aangekondigd. Klanten krijgen dan de kans kosteloos en onmiddellijk hun contract op te zeggen. De nieuwe wet maakt voorts komaf met de dubbele verbrekingsvergoeding voor consumenten die voor gas en elektriciteit klant zijn bij eenzelfde leverancier en van hun contract afwillen. Voortaan mag een leverancier slechts één verbrekingsvergoeding aanrekenen. De verbrekingsvergoeding bij het wisselen van leverancier wordt beperkt tot 50 euro. De betaling van de eindafrekening kan tot slot alleen nog maar als de klant daar uitdrukkelijk om vraagt. (KAV)

Het derde energiepakket is een verzameling Europese richtlijnen die tot doel heeft de gas- en elektriciteitsmarkt beter te organiseren. Concreet hebben de teksten betrekking op de ontkoppeling van de elektriciteitstransmissienetbeheerder en de aardgasvervoersnetbeheerder, meer onafhankelijkheid en bevoegdheden van de regulatoren en de versterking van de consumentenbescherming. Het wetsontwerp voert daarvoor een reeks aanpassingen door aan de elektriciteits- en gaswetten. De commissie keurde bovendien nog een reeks amendementen goed, ook vanop de oppositiebanken, die de bescherming van de energieconsument moet opdrijven. Zo zal de gas- en elektriciteitsfactuur standaard een reeks gegevens moeten bevatten. Bovendien zullen leveranciers verplicht zijn de consument op de factuur te informeren over de beschikbare tools om prijzen te vergelijken. Voor Vlaamse klanten gaat het om een verwijzing naar de online prijsvergelijking van de Vlaamse Energieregulator (VREG). Elke prijsverhoging moet op de eerstvolgende maandelijkse factuur worden aangekondigd. Klanten krijgen dan de kans kosteloos en onmiddellijk hun contract op te zeggen. De nieuwe wet maakt voorts komaf met de dubbele verbrekingsvergoeding voor consumenten die voor gas en elektriciteit klant zijn bij eenzelfde leverancier en van hun contract afwillen. Voortaan mag een leverancier slechts één verbrekingsvergoeding aanrekenen. De verbrekingsvergoeding bij het wisselen van leverancier wordt beperkt tot 50 euro. De betaling van de eindafrekening kan tot slot alleen nog maar als de klant daar uitdrukkelijk om vraagt. (KAV)