Tijdens evaluatiemomenten op school kan een afwezigheid wegens ziekte enkel nog gewettigd worden met een doktersattest, en niet meer met een briefje van de ouders. Op die manier wil de regering voortaan voorkomen dat ouders onder het mom van ziekte vroeger op vakantie vertrekken met de kinderen. De beslissing heeft ook gevolgen voor de scholen. Zij zullen in de toekomst ten vroegste vijf dagen voor het einde van het schooljaar kunnen starten met deliberaties. Bovendien moet er zowel tijdens de examens als tijdens de deliberatie opvang worden voorzien wanneer ouders dat vragen. Op die manier vervalt het argument dat ouders vaak gebruiken om vroeger op vakantie te vertrekken en maken we iedereen duidelijk dat het schooljaar loopt tot de laatste lesdag van juni, meldt de regering. "Over deze maatregel worden goede afspraken gemaakt met de artsen", verzekert Onderwijsminister Pascal Smet, "zodat zij deze maatregel kennen en gesensibiliseerd worden om zogenaamde dixit-attesten niet meer af te leveren." (Belga)

Tijdens evaluatiemomenten op school kan een afwezigheid wegens ziekte enkel nog gewettigd worden met een doktersattest, en niet meer met een briefje van de ouders. Op die manier wil de regering voortaan voorkomen dat ouders onder het mom van ziekte vroeger op vakantie vertrekken met de kinderen. De beslissing heeft ook gevolgen voor de scholen. Zij zullen in de toekomst ten vroegste vijf dagen voor het einde van het schooljaar kunnen starten met deliberaties. Bovendien moet er zowel tijdens de examens als tijdens de deliberatie opvang worden voorzien wanneer ouders dat vragen. Op die manier vervalt het argument dat ouders vaak gebruiken om vroeger op vakantie te vertrekken en maken we iedereen duidelijk dat het schooljaar loopt tot de laatste lesdag van juni, meldt de regering. "Over deze maatregel worden goede afspraken gemaakt met de artsen", verzekert Onderwijsminister Pascal Smet, "zodat zij deze maatregel kennen en gesensibiliseerd worden om zogenaamde dixit-attesten niet meer af te leveren." (Belga)