PVCB-SMart was naar de arbeidsrechtbank getrokken met 140 dossiers. De stelling van de vereniging is dat het sociaal statuut van de kunstenaar van 2002 zonder discriminatie moet worden toegepast. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) was in 2010 de wet restrictief beginnen te interpreteren. Dat leidde volgens SMart-PVCB tot discriminatie tussen scheppende en uitvoerende kunstenaars. De arbeidsrechter behandelde vrijdag twee symbooldossiers. In het ene krijgen technici toegang tot sociale bescherming voor bijvoorbeeld werkloosheid en pensioenen, in het andere blijven scheppende kunstenaars verstoken van diezelfde rechten. "Ik stort bijdragen voor sociale zekerheid, maar geniet in ruil geen sociale bescherming", stelt Kobe Matthys vast, beeldend kunstenaar van het Brusselse collectief Agentschap/Agence. "Ik slaag er niet in mijn artistieke prestaties door de RVA als werk erkend te krijgen." Ook niet na de uitspraak van de arbeidsrechter dus. De hoop van Kobe Matthys, van vele scheppende kunstenaars en van Eric Lauwers van PVCB-SMart is nu gericht op minister van Werk De Coninck. "Zij moet de RVA-regelgeving voor kunstenaars en technici afstemmen op de wet van 2002 en discriminaties wegwerken", vindt Eric Lauwers. (Belga)

PVCB-SMart was naar de arbeidsrechtbank getrokken met 140 dossiers. De stelling van de vereniging is dat het sociaal statuut van de kunstenaar van 2002 zonder discriminatie moet worden toegepast. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) was in 2010 de wet restrictief beginnen te interpreteren. Dat leidde volgens SMart-PVCB tot discriminatie tussen scheppende en uitvoerende kunstenaars. De arbeidsrechter behandelde vrijdag twee symbooldossiers. In het ene krijgen technici toegang tot sociale bescherming voor bijvoorbeeld werkloosheid en pensioenen, in het andere blijven scheppende kunstenaars verstoken van diezelfde rechten. "Ik stort bijdragen voor sociale zekerheid, maar geniet in ruil geen sociale bescherming", stelt Kobe Matthys vast, beeldend kunstenaar van het Brusselse collectief Agentschap/Agence. "Ik slaag er niet in mijn artistieke prestaties door de RVA als werk erkend te krijgen." Ook niet na de uitspraak van de arbeidsrechter dus. De hoop van Kobe Matthys, van vele scheppende kunstenaars en van Eric Lauwers van PVCB-SMart is nu gericht op minister van Werk De Coninck. "Zij moet de RVA-regelgeving voor kunstenaars en technici afstemmen op de wet van 2002 en discriminaties wegwerken", vindt Eric Lauwers. (Belga)