De LIIM vat voor elke gemeente de cijfers over migratie, integratie en inburgering samen. Die gegevens komen uit centrale Vlaamse of federale databanken. De jaarlijkse geüpdate monitor helpt lokale besturen om hun integratiebeleid te plannen. In 2009 waren er in het Vlaams Gewest 947.104 personen van buitenlandse herkomst, wat overeenkomt met 15,3 procent van de Vlaamse bevolking. Begin 2017 leefden in het Vlaamse Gewest 1.378.016 personen van buitenlandse herkomst. Dat komt overeen met 21,1 procent van de totale Vlaamse bevolking. Dat aantal is tussen 2009 en 2017 met 430.912 personen toegenomen waardoor het aandeel personen van buitenlandse herkomst in de totale bevolking in dezelfde periode met goed 5 procentpunten is gegroeid. Algemeen genomen ligt het aandeel personen van buitenlandse herkomst het hoogst in de provincies Limburg en Antwerpen, in de rand rond Brussel en in de regio tussen Antwerpen, Brussel en Gent. Het aandeel personen van buitenlandse herkomst varieert sterk met de leeftijd en ligt het hoogst bij de jongste leeftijdsgroepen. Voor geheel Vlaanderen gaat het om 37,5 procent personen van buitenlandse herkomst bij de kinderen tot 5 jaar en om 35,1 procent bij de kinderen tussen 6 en 11 jaar. Bij de 80-plussers is 3,7 procent van buitenlandse herkomst. (Belga)

De LIIM vat voor elke gemeente de cijfers over migratie, integratie en inburgering samen. Die gegevens komen uit centrale Vlaamse of federale databanken. De jaarlijkse geüpdate monitor helpt lokale besturen om hun integratiebeleid te plannen. In 2009 waren er in het Vlaams Gewest 947.104 personen van buitenlandse herkomst, wat overeenkomt met 15,3 procent van de Vlaamse bevolking. Begin 2017 leefden in het Vlaamse Gewest 1.378.016 personen van buitenlandse herkomst. Dat komt overeen met 21,1 procent van de totale Vlaamse bevolking. Dat aantal is tussen 2009 en 2017 met 430.912 personen toegenomen waardoor het aandeel personen van buitenlandse herkomst in de totale bevolking in dezelfde periode met goed 5 procentpunten is gegroeid. Algemeen genomen ligt het aandeel personen van buitenlandse herkomst het hoogst in de provincies Limburg en Antwerpen, in de rand rond Brussel en in de regio tussen Antwerpen, Brussel en Gent. Het aandeel personen van buitenlandse herkomst varieert sterk met de leeftijd en ligt het hoogst bij de jongste leeftijdsgroepen. Voor geheel Vlaanderen gaat het om 37,5 procent personen van buitenlandse herkomst bij de kinderen tot 5 jaar en om 35,1 procent bij de kinderen tussen 6 en 11 jaar. Bij de 80-plussers is 3,7 procent van buitenlandse herkomst. (Belga)