De Standaard meldt het cijfermateriaal en ook enkele reacties.

De loonkosten van alle leerkrachten levenbeschouwelijke vakken beliepen in 2013-2014 ongeveer 282 miljoen euro (voor alle netten samen). Daar komen nog werkingsmiddelen bij die het officieel onderwijs krijgt om het hele scala aan te bieden.

"De samenleving wordt steeds diverser, dus de kosten zullen nog oplopen. Het moet anders", zegt Vlaams parlementslid Ann Brusseel (Open VLD) die de gegevens opvroeg bij minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V).

Grondwet

De grondwet verplicht openbare scholen om alle erkende godsdiensten en zedenleer aan te bieden aan wie erom vraagt. Het volstaat dat één leerling dat doet en de school moet het vak organiseren.

De directies vragen om godsdienst uit de school te houden. Het Onderwijssecretariaat van Steden en Gemeenten (OVSG) wil niet zover gaan om een grondwetswijziging te vragen: "Bijsturingen zouden al helpen".

Eerder verklaarde het Grondwettelijk Hof , na een klacht in Brussel, dat kinderen vrijgesteld mogen worden van godsdienst of zedenleer. De klacht kwam van Franstalige ouders die vonden dat ze niet konden verplicht worden te kiezen en zo hun overtuiging bekend te maken. Volgens het Hof voldoet het Franstalig onderwijs in de levensbeschouwelijke lessen niet aan de eis dat ze op 'objectieve, kritische en pluralistische' wijze gegeven worden, zoals de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voorschrijft. Minister Crevits bestudeert dat geval.

(Belga/RR)

De Standaard meldt het cijfermateriaal en ook enkele reacties.De loonkosten van alle leerkrachten levenbeschouwelijke vakken beliepen in 2013-2014 ongeveer 282 miljoen euro (voor alle netten samen). Daar komen nog werkingsmiddelen bij die het officieel onderwijs krijgt om het hele scala aan te bieden."De samenleving wordt steeds diverser, dus de kosten zullen nog oplopen. Het moet anders", zegt Vlaams parlementslid Ann Brusseel (Open VLD) die de gegevens opvroeg bij minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). De grondwet verplicht openbare scholen om alle erkende godsdiensten en zedenleer aan te bieden aan wie erom vraagt. Het volstaat dat één leerling dat doet en de school moet het vak organiseren. De directies vragen om godsdienst uit de school te houden. Het Onderwijssecretariaat van Steden en Gemeenten (OVSG) wil niet zover gaan om een grondwetswijziging te vragen: "Bijsturingen zouden al helpen".Eerder verklaarde het Grondwettelijk Hof , na een klacht in Brussel, dat kinderen vrijgesteld mogen worden van godsdienst of zedenleer. De klacht kwam van Franstalige ouders die vonden dat ze niet konden verplicht worden te kiezen en zo hun overtuiging bekend te maken. Volgens het Hof voldoet het Franstalig onderwijs in de levensbeschouwelijke lessen niet aan de eis dat ze op 'objectieve, kritische en pluralistische' wijze gegeven worden, zoals de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voorschrijft. Minister Crevits bestudeert dat geval.(Belga/RR)