Volgens afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck zijn aanpassingen doorgevoerd waarmee de regering tegemoet komt aan het advies van de Raad van State, terwijl het ambitieniveau hoog blijft. "Het is alle hens aan denk om samen met onze scholen de implementatie van die eindtermen door te voeren zodat we op 1 september klaarstaan", zegt Verdyck. "We zullen de leerplannen en voorbeeldlessentabellen finaliseren en alles op alles zetten om onze scholen de komende maanden begeleiden in dit veranderingstraject." (Belga)

Volgens afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck zijn aanpassingen doorgevoerd waarmee de regering tegemoet komt aan het advies van de Raad van State, terwijl het ambitieniveau hoog blijft. "Het is alle hens aan denk om samen met onze scholen de implementatie van die eindtermen door te voeren zodat we op 1 september klaarstaan", zegt Verdyck. "We zullen de leerplannen en voorbeeldlessentabellen finaliseren en alles op alles zetten om onze scholen de komende maanden begeleiden in dit veranderingstraject." (Belga)