In vergelijking met de februaritelling van vorig jaar stijgt het aantal leerlingen in het basisonderwijs met 0,71 procent, in het secundair onderwijs is er een stijging 3,49 procent. Dat is meer dan er volgens de geboortecijfers verwacht werd. In totaal neemt het leerlingenaantal van het GO! in het basisonderwijs toe met 781 leerlingen. In het secundair onderwijs is er een toename van 2.919 leerlingen. In het gewoon kleuteronderwijs is er een lichte daling. Met -0,87 procent is die echter minder sterk dan de daling in geboortecijfers. "Onze nadruk op innovatief en kwaliteitsvol onderwijs voor elk kind vertaalt zich in een verdere groei van ons net", geeft afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck als commentaar. "Dat is de verdienste van al onze geëngageerde onderwijsprofessionals." (Belga)

In vergelijking met de februaritelling van vorig jaar stijgt het aantal leerlingen in het basisonderwijs met 0,71 procent, in het secundair onderwijs is er een stijging 3,49 procent. Dat is meer dan er volgens de geboortecijfers verwacht werd. In totaal neemt het leerlingenaantal van het GO! in het basisonderwijs toe met 781 leerlingen. In het secundair onderwijs is er een toename van 2.919 leerlingen. In het gewoon kleuteronderwijs is er een lichte daling. Met -0,87 procent is die echter minder sterk dan de daling in geboortecijfers. "Onze nadruk op innovatief en kwaliteitsvol onderwijs voor elk kind vertaalt zich in een verdere groei van ons net", geeft afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck als commentaar. "Dat is de verdienste van al onze geëngageerde onderwijsprofessionals." (Belga)