De beslissing is genomen "omwille van de vele vragen naar duidelijkheid en vooral vanuit de grote bezorgdheid om zijn personeel". Voor leraren betekent dit geen extra week vakantie, klinkt het. "Zij benutten de komende week om te werken aan remediëringsplannen, om didactisch materiaal uit te werken en om de lesweken na de paasvakantie voor te bereiden." (Belga)

De beslissing is genomen "omwille van de vele vragen naar duidelijkheid en vooral vanuit de grote bezorgdheid om zijn personeel". Voor leraren betekent dit geen extra week vakantie, klinkt het. "Zij benutten de komende week om te werken aan remediëringsplannen, om didactisch materiaal uit te werken en om de lesweken na de paasvakantie voor te bereiden." (Belga)