Spoorwegmaatschappij NMBS kondigde begin deze week aan dat ze loketten wil sluiten in 44 stations. In 37 andere stations zal ze de openingsuren beperken. Gilkinet leek zich eerst achter die aankondiging te scharen, maar stuurde de raad van bestuur van de NMBS dan toch een brief met de vraag om de beslissing te herzien. NMBS-topvrouw Sophie Dutordoir schreef daarop op haar beurt een brief aan de Ecolo-vicepremier, waarin ze spreekt van een "zware vertrouwensbreuk". Volgens Dutordoir was de beslissing verschillende keren afgetoetst met de minister en kwamen beide partijen afgelopen weekend tot een "expliciet akkoord". Gilkinet werd vandaag tijdens de plenaire vergadering in de Kamer op de rooster gelegd door alle fracties. Maar de Ecolo-vicepremier hield het hoofd koel. Volgens Gilkinet werd het plan om de loketten te sluiten nog voorbereid tijdens de vorige legislatuur en heeft hij wel degelijk reserves gemaakt "over de mogelijke gevolgen op de meest kwetsbare reizigers". Hij benadrukte ook dat de plannen eind november unaniem werden goedgekeurd door de raad van bestuur van de NMBS, "met bestuurders van verschillende partijen hier aanwezig". "Ik kon redelijkerwijs niet tevreden zijn met de situatie", zei Gilkinet.De minister blijft dan ook bij zijn vraag om de sluiting van de loketten te herzien. Volgens Gilkinet nam hij daarover ook al contact op met Dutordoir. De situatie is op dit moment moeilijk, gaf Gilkinet wel toe. "De gesprekken van de komende dagen dreigen misschien wat stormachtig te verlopen. Maar ik twijfel er niet aan dat wij in de komende dagen en weken onze dialoog met de NMBS zullen kunnen voortzetten. Ik hoop dat dat zo constructief mogelijk kan gebeuren, zodat de beslissing van de raad van bestuur aangepast kan worden aan de bezorgdheden van de reiziger." (Belga)

Spoorwegmaatschappij NMBS kondigde begin deze week aan dat ze loketten wil sluiten in 44 stations. In 37 andere stations zal ze de openingsuren beperken. Gilkinet leek zich eerst achter die aankondiging te scharen, maar stuurde de raad van bestuur van de NMBS dan toch een brief met de vraag om de beslissing te herzien. NMBS-topvrouw Sophie Dutordoir schreef daarop op haar beurt een brief aan de Ecolo-vicepremier, waarin ze spreekt van een "zware vertrouwensbreuk". Volgens Dutordoir was de beslissing verschillende keren afgetoetst met de minister en kwamen beide partijen afgelopen weekend tot een "expliciet akkoord". Gilkinet werd vandaag tijdens de plenaire vergadering in de Kamer op de rooster gelegd door alle fracties. Maar de Ecolo-vicepremier hield het hoofd koel. Volgens Gilkinet werd het plan om de loketten te sluiten nog voorbereid tijdens de vorige legislatuur en heeft hij wel degelijk reserves gemaakt "over de mogelijke gevolgen op de meest kwetsbare reizigers". Hij benadrukte ook dat de plannen eind november unaniem werden goedgekeurd door de raad van bestuur van de NMBS, "met bestuurders van verschillende partijen hier aanwezig". "Ik kon redelijkerwijs niet tevreden zijn met de situatie", zei Gilkinet.De minister blijft dan ook bij zijn vraag om de sluiting van de loketten te herzien. Volgens Gilkinet nam hij daarover ook al contact op met Dutordoir. De situatie is op dit moment moeilijk, gaf Gilkinet wel toe. "De gesprekken van de komende dagen dreigen misschien wat stormachtig te verlopen. Maar ik twijfel er niet aan dat wij in de komende dagen en weken onze dialoog met de NMBS zullen kunnen voortzetten. Ik hoop dat dat zo constructief mogelijk kan gebeuren, zodat de beslissing van de raad van bestuur aangepast kan worden aan de bezorgdheden van de reiziger." (Belga)