Uit de meest recente Veiligheidsmonitor van de federale politie, in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen, blijkt dat vrouwen zich in de openbare ruimte opvallend minder veilig voelen dan mannen. Dat geldt o.a. voor woninginbraken, gauwdiefstallen maar ook voor lastiggevallen worden op straat, defecte of ontbrekende straatverlichting. Het gebruik van de publieke ruimte wordt bepaald door seksuele codes of gendernormen, waardoor vrouwen en mannen zich anders in de stad verplaatsen. Vrouwen volgen andere trajecten en ook hun motivatie voor verplaatsing verschilt significant van die van mannen. Vaak worden ze geconfronteerd met andere moeilijkheden dan mannen. Die ongelijke toegang en gebruik van de publieke ruimte versterkt niet alleen het onveiligheidsgevoel van vrouwen maar stelt ook een beperking in hun bewegingsvrijheid en mobiliteit in de stad, gemeente of wijk. Dit heeft vaak negatieve gevolgen voor de zelfontwikkeling van vrouwen, aldus de algemene directie Veiligheid en Preventie van Binnenlandse Zaken. De FOD Binnenlandse Zaken heeft nu een gids uitgewerkt om lokale besturen te helpen deze problematiek beter te begrijpen en te inspireren bij de aanpak. De gids behandelt vijf thema's: gender mainstreaming, verkeer, urbanisatie, seksuele intimidatie op straat en participatie. De gids telt vijftig pagina's en legt elk thema uit en geeft aanwijzingen voor verbetering, zoals het integreren van een genderdimensie in het beleid van de lokale politie, vrouwelijke straatnamen of goede verlichting bij haltes van het openbaar vervoer. (Belga)

Uit de meest recente Veiligheidsmonitor van de federale politie, in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen, blijkt dat vrouwen zich in de openbare ruimte opvallend minder veilig voelen dan mannen. Dat geldt o.a. voor woninginbraken, gauwdiefstallen maar ook voor lastiggevallen worden op straat, defecte of ontbrekende straatverlichting. Het gebruik van de publieke ruimte wordt bepaald door seksuele codes of gendernormen, waardoor vrouwen en mannen zich anders in de stad verplaatsen. Vrouwen volgen andere trajecten en ook hun motivatie voor verplaatsing verschilt significant van die van mannen. Vaak worden ze geconfronteerd met andere moeilijkheden dan mannen. Die ongelijke toegang en gebruik van de publieke ruimte versterkt niet alleen het onveiligheidsgevoel van vrouwen maar stelt ook een beperking in hun bewegingsvrijheid en mobiliteit in de stad, gemeente of wijk. Dit heeft vaak negatieve gevolgen voor de zelfontwikkeling van vrouwen, aldus de algemene directie Veiligheid en Preventie van Binnenlandse Zaken. De FOD Binnenlandse Zaken heeft nu een gids uitgewerkt om lokale besturen te helpen deze problematiek beter te begrijpen en te inspireren bij de aanpak. De gids behandelt vijf thema's: gender mainstreaming, verkeer, urbanisatie, seksuele intimidatie op straat en participatie. De gids telt vijftig pagina's en legt elk thema uit en geeft aanwijzingen voor verbetering, zoals het integreren van een genderdimensie in het beleid van de lokale politie, vrouwelijke straatnamen of goede verlichting bij haltes van het openbaar vervoer. (Belga)