Over de keuze van de thema's was er vrijdag weinig discussie. Wel drong Sander Loones (N-VA) aan om ook het arbeidsmarktbeleid als vierde thema op te nemen. Ook andere thema's moeten voor hem aan bod kunnen komen. Het vastleggen van drie thema's om reeds te starten was voor de meeste commissieleden een goede manier van werken. Als er dan nog ruimte is, kunnen andere thema's aangesneden worden, stelde onder meer Jean-Frédéric Eerdekens (PS). Voor Sabine Laruelle (MR) kunnen bijkomende thema's als het vertrouwen binnen de commissie groot genoeg is. "Slechts drie thema's aanpakken, was niet wat ik voor ogen had", erkende Bert Anciaux (Vooruit). Loones vond dat de experts van de arbeidsmarkt alvast aan het werk gezet kunnen worden. Katleen Bury (Vlaams Belang) sloot zich bij die vraag aan. De experts voor de verschillende thema's zullen op 3 september worden vastgelegd op basis van de voorstellen die de verschillende fracties tegen 23 augustus moeten indienen, samen met de vragen die aan de experts worden voorgelegd. De gemengde commissie heeft 7 vergaderingen gepland. Dat is een vrij strakke timing. Zowel Anciaux als Rik Daems (Open Vld) drongen erop aan dat er wel een begin-, maar geen einduur wordt vastgelegd, zodat er grondig gediscussieerd kan worden. Senaatsvoorzitster Stephanie D'Hose (Open Vld), die samen met haar collega van de Kamer Eliane Tillieux de gemengde commissie voorzit, wees erop dat de einddatum op eind december gelegd is, "maar als we zien dat er nog zaken te onderzoeken zijn, kunnen we altijd verlengen". Tijdens de zomermaanden zullen het Kenniscentrum voor de Institutionele Aangelegenheden van de Senaat en de Bibiotheek van het Federale Parlement reeds een analyse maken van de staatshervormingen. "Het kenniscentrum kan oplijsten waar welke bevoegdheden zitten. Zijn er overlappingen? Zijn er blanco's?", vatte Rik Daems het samen. Voor hem moet het centrum geen studie maken, maar een kaart. Daarnaast is volgens de Open Vld'er ook een financiële analyse nuttig: "De budgettaire massa, zonder de sociale zekerheid, is bij de deelstaten groter dan bij het federale niveau. Niet iedereen is daarvan op de hoogte". De gemengde commissie werd opgericht in het licht van de ambitie van de Vivaldi-coalitie om het pad te effenen voor een nieuwe staatshervoming in de volgende legislatuur na 2024. Ze moet zich buigen over de institutionele hervormingen sinds 1970 en een onderzoek voeren om de bevoegdheidsverdeling, de werking van de instellingen en de samenwerking tussen de federale en regionale overheden efficiënter te maken. (Belga)

Over de keuze van de thema's was er vrijdag weinig discussie. Wel drong Sander Loones (N-VA) aan om ook het arbeidsmarktbeleid als vierde thema op te nemen. Ook andere thema's moeten voor hem aan bod kunnen komen. Het vastleggen van drie thema's om reeds te starten was voor de meeste commissieleden een goede manier van werken. Als er dan nog ruimte is, kunnen andere thema's aangesneden worden, stelde onder meer Jean-Frédéric Eerdekens (PS). Voor Sabine Laruelle (MR) kunnen bijkomende thema's als het vertrouwen binnen de commissie groot genoeg is. "Slechts drie thema's aanpakken, was niet wat ik voor ogen had", erkende Bert Anciaux (Vooruit). Loones vond dat de experts van de arbeidsmarkt alvast aan het werk gezet kunnen worden. Katleen Bury (Vlaams Belang) sloot zich bij die vraag aan. De experts voor de verschillende thema's zullen op 3 september worden vastgelegd op basis van de voorstellen die de verschillende fracties tegen 23 augustus moeten indienen, samen met de vragen die aan de experts worden voorgelegd. De gemengde commissie heeft 7 vergaderingen gepland. Dat is een vrij strakke timing. Zowel Anciaux als Rik Daems (Open Vld) drongen erop aan dat er wel een begin-, maar geen einduur wordt vastgelegd, zodat er grondig gediscussieerd kan worden. Senaatsvoorzitster Stephanie D'Hose (Open Vld), die samen met haar collega van de Kamer Eliane Tillieux de gemengde commissie voorzit, wees erop dat de einddatum op eind december gelegd is, "maar als we zien dat er nog zaken te onderzoeken zijn, kunnen we altijd verlengen". Tijdens de zomermaanden zullen het Kenniscentrum voor de Institutionele Aangelegenheden van de Senaat en de Bibiotheek van het Federale Parlement reeds een analyse maken van de staatshervormingen. "Het kenniscentrum kan oplijsten waar welke bevoegdheden zitten. Zijn er overlappingen? Zijn er blanco's?", vatte Rik Daems het samen. Voor hem moet het centrum geen studie maken, maar een kaart. Daarnaast is volgens de Open Vld'er ook een financiële analyse nuttig: "De budgettaire massa, zonder de sociale zekerheid, is bij de deelstaten groter dan bij het federale niveau. Niet iedereen is daarvan op de hoogte". De gemengde commissie werd opgericht in het licht van de ambitie van de Vivaldi-coalitie om het pad te effenen voor een nieuwe staatshervoming in de volgende legislatuur na 2024. Ze moet zich buigen over de institutionele hervormingen sinds 1970 en een onderzoek voeren om de bevoegdheidsverdeling, de werking van de instellingen en de samenwerking tussen de federale en regionale overheden efficiënter te maken. (Belga)