De indicatorenbevraging dateert van 2019. In opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid peilt het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, samen met loco-regionale gezondheidsoverleggen en -organisaties (Logo's) en het Vlaamse expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) naar het preventieve gezondheidsbeleid in verschillende omgevingen, waaronder het basisonderwijs en het secundair onderwijs in Vlaanderen en Brussel. In 73 procent van de deelnemende basisscholen en in 81 van de deelnemende secundaire scholen krijgen leerlingen lessen over illegale drugs. Maar preventie die te vroeg komt, werkt contraproductief, klinkt het. "Preventie over alcohol en illegale drugs geef je het best vóór jongeren ermee experimenteren. Maar nog belangrijker is dat je deze thema's niet té vroeg met hen bespreekt. Alcohol- en drugpreventie die te vroeg komt, is niet effectief, maar kan jongeren net nieuwsgierig maken en zo experimenteergedrag uitlokken", stelt het Vlaams Instituut Gezond Leven. Bijna alle secundaire scholen hebben regels over roken - 80 procent heeft zelfs regels over elektronische sigaretten - maar die gelden enkel op school. "Wél een belangrijk werkpunt: roken aan de schoolpoort ontmoedigen. Tien procent van de basisscholen laat dit nog toe voor personeel en ouders, in het secundair onderwijs is dat vijftien en zeventien procent voor respectievelijk ouders en personeel. Het advies luidt om die percentages tot nul te reduceren", aldus het Vlaams Instituut Gezond Leven. (Belga)

De indicatorenbevraging dateert van 2019. In opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid peilt het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, samen met loco-regionale gezondheidsoverleggen en -organisaties (Logo's) en het Vlaamse expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) naar het preventieve gezondheidsbeleid in verschillende omgevingen, waaronder het basisonderwijs en het secundair onderwijs in Vlaanderen en Brussel. In 73 procent van de deelnemende basisscholen en in 81 van de deelnemende secundaire scholen krijgen leerlingen lessen over illegale drugs. Maar preventie die te vroeg komt, werkt contraproductief, klinkt het. "Preventie over alcohol en illegale drugs geef je het best vóór jongeren ermee experimenteren. Maar nog belangrijker is dat je deze thema's niet té vroeg met hen bespreekt. Alcohol- en drugpreventie die te vroeg komt, is niet effectief, maar kan jongeren net nieuwsgierig maken en zo experimenteergedrag uitlokken", stelt het Vlaams Instituut Gezond Leven. Bijna alle secundaire scholen hebben regels over roken - 80 procent heeft zelfs regels over elektronische sigaretten - maar die gelden enkel op school. "Wél een belangrijk werkpunt: roken aan de schoolpoort ontmoedigen. Tien procent van de basisscholen laat dit nog toe voor personeel en ouders, in het secundair onderwijs is dat vijftien en zeventien procent voor respectievelijk ouders en personeel. Het advies luidt om die percentages tot nul te reduceren", aldus het Vlaams Instituut Gezond Leven. (Belga)