'Respect voor anderen' is het belangrijkste opvoedingsdoel: bijna 60 procent van de ouders noemde het in hun top drie van meest belangrijke opvoedingsdoelen. Op plaats twee en drie staan 'gevoel voor verantwoordelijkheid' (48,5 procent) en 'voor zichzelf opkomen' (43,2 procent). Minder belangrijk als opvoedingsdoel vindt de Vlaming 'ijverig en ambitieus zijn' (10,4 procent), 'verdraagzaam zijn' (10,4 procent) en 'rekening houden met anderen' (13,1 procent). Zowel vaders als moeders vinden 'respect voor anderen' belangrijk, al hechten moeders daar nog meer belang aan. Vaders vinden prestatiegerichte opvoedingsdoelen zoals 'goed opgeleid' (31,3 procent van de vaders) en op autonomie gerichte opvoedingsdoelen zoals 'gevoel voor verantwoordelijkheid' (26,6 procent) dan weer belangrijker dan moeders. Ook inzake herkomst zijn er opvoedingsverschillen. 'Respect voor anderen' is zowel voor ouders met een Belgische herkomst als een herkomst buiten de Europese Unie het belangrijkste. Ouders met een herkomst buiten de EU hechten wel meer belang aan de opvoedingsdoelen 'goed opgeleid zijn' (42,1 procent) en 'ijverig en ambitieus zijn' (14,9 procent). (Belga)

'Respect voor anderen' is het belangrijkste opvoedingsdoel: bijna 60 procent van de ouders noemde het in hun top drie van meest belangrijke opvoedingsdoelen. Op plaats twee en drie staan 'gevoel voor verantwoordelijkheid' (48,5 procent) en 'voor zichzelf opkomen' (43,2 procent). Minder belangrijk als opvoedingsdoel vindt de Vlaming 'ijverig en ambitieus zijn' (10,4 procent), 'verdraagzaam zijn' (10,4 procent) en 'rekening houden met anderen' (13,1 procent). Zowel vaders als moeders vinden 'respect voor anderen' belangrijk, al hechten moeders daar nog meer belang aan. Vaders vinden prestatiegerichte opvoedingsdoelen zoals 'goed opgeleid' (31,3 procent van de vaders) en op autonomie gerichte opvoedingsdoelen zoals 'gevoel voor verantwoordelijkheid' (26,6 procent) dan weer belangrijker dan moeders. Ook inzake herkomst zijn er opvoedingsverschillen. 'Respect voor anderen' is zowel voor ouders met een Belgische herkomst als een herkomst buiten de Europese Unie het belangrijkste. Ouders met een herkomst buiten de EU hechten wel meer belang aan de opvoedingsdoelen 'goed opgeleid zijn' (42,1 procent) en 'ijverig en ambitieus zijn' (14,9 procent). (Belga)