Na de zomer wordt het makkelijker om te scheiden. Als partners erin slagen een goede regeling uit te werken, dan moeten ze niet meer in persoon voor de rechtbank verschijnen. Een dossier indienen zal volstaan. De Gezinsbond vindt de makkelijkere echtscheiding een goede zaak, maar benadrukt dat kinderen er niet per se beter van worden. 'Op dit moment weten we dat een op de vier gescheiden ouders er niet in slaagt om over hen te communiceren', zegt Erika Coene van de Gezinsbond. 'Die dialoog is nochtans cruciaal voor het welbevinden van kinderen.'

Met een lijvig dossier hoopt de bond beleidsmakers er eindelijk van te overtuigen om werk te maken van een verplicht ouderschapsplan. Zo'n plan moet ouders doen stilstaan bij de gevolgen van hun keuze. Een aantal belangrijke afspraken worden hierin vastgelegd, zoals de kosten en de verblijfsregeling van de kinderen.

Het plan van de Gezinsbond krijgt in de krant steun van verschillende onderzoekers en van het kinderrechtencommissariaat.

Open VLD en N-VA niet overtuigd

CD&V-Kamerlid Sonja Becq heeft al langer een wetsvoorstel klaar om zo'n ouderschapsplan in te voeren, ook voor wie wettelijk samenwoont. Zij benadrukt dat het niet de bedoeling is om extra procedurele obstakels in het scheidingsproces in te voeren. 'Bemiddeling is hier het codewoord. Door bemiddelingstrajecten kunnen alle afspraken met betrekking tot het ouderlijk gezag en het verblijf van de kinderen, de verdeling van de kosten onder beide ouders en dergelijke meer worden opgenomen. Hoe beter op voorhand de afspraken tussen ouders worden vastgelegd, hoe meer garanties er zijn om latere conflicten te vermijden.'

'Je kan niet alles in het leven vooraf vastleggen.'

Carina Van Cauter, Open VLD

De coalitiepartners lijken nog niet overtuigd. In de kranten noemt Open VLD-Kamerlid Carina Van Cauter het plan onrealistisch. 'Je kan niet alles in het leven vooraf vastleggen.'

N-VA-Kamerlid Goedele Uyttersprot wil eerst de nieuwe bemiddelingswet evalueren, samen met het Nederlandse verplichte ouderschapsplan, dat al tien jaar bestaat.

Na de zomer wordt het makkelijker om te scheiden. Als partners erin slagen een goede regeling uit te werken, dan moeten ze niet meer in persoon voor de rechtbank verschijnen. Een dossier indienen zal volstaan. De Gezinsbond vindt de makkelijkere echtscheiding een goede zaak, maar benadrukt dat kinderen er niet per se beter van worden. 'Op dit moment weten we dat een op de vier gescheiden ouders er niet in slaagt om over hen te communiceren', zegt Erika Coene van de Gezinsbond. 'Die dialoog is nochtans cruciaal voor het welbevinden van kinderen.' Met een lijvig dossier hoopt de bond beleidsmakers er eindelijk van te overtuigen om werk te maken van een verplicht ouderschapsplan. Zo'n plan moet ouders doen stilstaan bij de gevolgen van hun keuze. Een aantal belangrijke afspraken worden hierin vastgelegd, zoals de kosten en de verblijfsregeling van de kinderen. Het plan van de Gezinsbond krijgt in de krant steun van verschillende onderzoekers en van het kinderrechtencommissariaat. CD&V-Kamerlid Sonja Becq heeft al langer een wetsvoorstel klaar om zo'n ouderschapsplan in te voeren, ook voor wie wettelijk samenwoont. Zij benadrukt dat het niet de bedoeling is om extra procedurele obstakels in het scheidingsproces in te voeren. 'Bemiddeling is hier het codewoord. Door bemiddelingstrajecten kunnen alle afspraken met betrekking tot het ouderlijk gezag en het verblijf van de kinderen, de verdeling van de kosten onder beide ouders en dergelijke meer worden opgenomen. Hoe beter op voorhand de afspraken tussen ouders worden vastgelegd, hoe meer garanties er zijn om latere conflicten te vermijden.' De coalitiepartners lijken nog niet overtuigd. In de kranten noemt Open VLD-Kamerlid Carina Van Cauter het plan onrealistisch. 'Je kan niet alles in het leven vooraf vastleggen.' N-VA-Kamerlid Goedele Uyttersprot wil eerst de nieuwe bemiddelingswet evalueren, samen met het Nederlandse verplichte ouderschapsplan, dat al tien jaar bestaat.