Het huwelijksquotiënt is een belastingvoordeel voor gehuwden en wettelijk samenwonenden, waardoor een gedeelte van het inkomen van de meest verdienende partner automatisch fiscaal wordt doorgeschoven naar de inkomsten van de minst verdienende. Zo wordt de belastingvrije som van die laatste optimaal benut, en wordt een deel van het beroepsinkomen van de meest verdienende partner belast aan een lagere aanslagvoet.

Het huwelijksquotiënt werd de afgelopen weken op de korrel genomen door de Open VLD, en de afschaffing ervan staat in ontwerpteksten waarover de partij dit weekend stemt. Volgens voorzitster Gwendolyn Rutten stimuleert het huwelijksquotiënt het 'kostwinnerssysteem' en kan er beter geïnvesteerd worden in bijvoorbeeld opleidingen voor werknemers.

De Gezinsbond noemt het voorstel tot afschaffing echter 'een vreemd signaal in tijden waarin de roep om maatschappelijke erkenning en waardering van onbetaalde opvoedings- en zorgarbeid luider klinkt dan ooit'.

De Gezinsbond stelt daarom voor het huidige huwelijksquotiënt te laten uitdoven met behoud van rechten voor diegenen die er nu een beroep op doen en te vervangen door het gezinsquotiënt. Dat werkt volgens hetzelfde principe als het huwelijksquotiënt, maar wordt voorbehouden aan gezinnen met kinderen of gezinnen die zorgen voor een hulpbehoevend gezins- of familielid.

Daarnaast wordt rekening gehouden met het aantal kinderen: het huidige maximumplafond van 10.490 euro wordt verhoogd met 10 procent per kind ten laste en per hulpbehoevende persoon voor wie het koppel een zorgtaak opneemt. Ook wordt in het voorstel van de Gezinsbond het gezinsinkomen beter verdeeld.

Het huwelijksquotiënt is een belastingvoordeel voor gehuwden en wettelijk samenwonenden, waardoor een gedeelte van het inkomen van de meest verdienende partner automatisch fiscaal wordt doorgeschoven naar de inkomsten van de minst verdienende. Zo wordt de belastingvrije som van die laatste optimaal benut, en wordt een deel van het beroepsinkomen van de meest verdienende partner belast aan een lagere aanslagvoet.Het huwelijksquotiënt werd de afgelopen weken op de korrel genomen door de Open VLD, en de afschaffing ervan staat in ontwerpteksten waarover de partij dit weekend stemt. Volgens voorzitster Gwendolyn Rutten stimuleert het huwelijksquotiënt het 'kostwinnerssysteem' en kan er beter geïnvesteerd worden in bijvoorbeeld opleidingen voor werknemers. De Gezinsbond noemt het voorstel tot afschaffing echter 'een vreemd signaal in tijden waarin de roep om maatschappelijke erkenning en waardering van onbetaalde opvoedings- en zorgarbeid luider klinkt dan ooit'. De Gezinsbond stelt daarom voor het huidige huwelijksquotiënt te laten uitdoven met behoud van rechten voor diegenen die er nu een beroep op doen en te vervangen door het gezinsquotiënt. Dat werkt volgens hetzelfde principe als het huwelijksquotiënt, maar wordt voorbehouden aan gezinnen met kinderen of gezinnen die zorgen voor een hulpbehoevend gezins- of familielid. Daarnaast wordt rekening gehouden met het aantal kinderen: het huidige maximumplafond van 10.490 euro wordt verhoogd met 10 procent per kind ten laste en per hulpbehoevende persoon voor wie het koppel een zorgtaak opneemt. Ook wordt in het voorstel van de Gezinsbond het gezinsinkomen beter verdeeld.