De partijen Groen! en Ecolo hebben gezamenlijk een voorstel van financieringswet uitgewerkt en dat overhandigd aan koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte.

Vande Lanotte had aan de zeven partijen die aan de onderhandelingen deelnemen gevraagd een voorstel in te dienen dat zal worden overgemaakt aan de Nationale Bank en het Planbureau. Zij zullen simulaties maken en die voorleggen aan een wetenschappelijk comité met zes professoren.

Volgens beide partijen voldoet hun voorstel aan het princiepsakkoord over de financieringswet dat de zeven partijen eerder hebben gesloten. De financieringswet legt de geldstromen tussen het federale niveau en de deelstaten vast.

Helft eigen inkomsten

In hun voorstel voorzien Groen! en Ecolo dat de gewesten voor minstens 50 procent van de eigen inkomsten instaan. Het voorstel bevat voor de gewesten een responsabiliseringsmechanisme op het vlak van arbeid (op basis van jobcreatie) en klimaat (CO2-reductie).

De gemeenschappen worden gefinancierd met een federale dotatie die rekening houdt met de leerlingen- en bevolkingsaantallen. In Brussel wordt de sleutel van de bevolkingsaantallen van beide gemeenschappen voor 75 procent bepaald op basis van de leerlingenaantallen en voor 25 procent op basis van de uitgebrachte stemmen voor de Europese verkiezingen.

Groen! en Ecolo voorzien een structurele herfinanciering van Brussel ten belope van 500 miljoen euro. Het voorstel bepaalt ook dat de belastbare basis exclusief federaal blijft. De gewesten moeten de federale progressiviteit van de belastingen respecteren en deloyale fiscale concurrentie vermijden.

De partijen Groen! en Ecolo hebben gezamenlijk een voorstel van financieringswet uitgewerkt en dat overhandigd aan koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte.Vande Lanotte had aan de zeven partijen die aan de onderhandelingen deelnemen gevraagd een voorstel in te dienen dat zal worden overgemaakt aan de Nationale Bank en het Planbureau. Zij zullen simulaties maken en die voorleggen aan een wetenschappelijk comité met zes professoren.Volgens beide partijen voldoet hun voorstel aan het princiepsakkoord over de financieringswet dat de zeven partijen eerder hebben gesloten. De financieringswet legt de geldstromen tussen het federale niveau en de deelstaten vast.Helft eigen inkomstenIn hun voorstel voorzien Groen! en Ecolo dat de gewesten voor minstens 50 procent van de eigen inkomsten instaan. Het voorstel bevat voor de gewesten een responsabiliseringsmechanisme op het vlak van arbeid (op basis van jobcreatie) en klimaat (CO2-reductie).De gemeenschappen worden gefinancierd met een federale dotatie die rekening houdt met de leerlingen- en bevolkingsaantallen. In Brussel wordt de sleutel van de bevolkingsaantallen van beide gemeenschappen voor 75 procent bepaald op basis van de leerlingenaantallen en voor 25 procent op basis van de uitgebrachte stemmen voor de Europese verkiezingen. Groen! en Ecolo voorzien een structurele herfinanciering van Brussel ten belope van 500 miljoen euro. Het voorstel bepaalt ook dat de belastbare basis exclusief federaal blijft. De gewesten moeten de federale progressiviteit van de belastingen respecteren en deloyale fiscale concurrentie vermijden.