De door het hof onderzochte feiten vonden plaats tussen oktober 2014 en april 2017. Uit het onderzoek bleek dat de jongen van zes jaar het slachtoffer was geworden van de aanrakingen van zijn grootvader. De verdachte gaf de feiten toe en erkende een fout te hebben begaan. Bij zijn betekenis had hij zijn acties echter geminimaliseerd: hij was ervan overtuigd dat hij het kind plezier had geschonken. De beklaagde, een voormalig psycholoog en verantwoordelijke van een centrum voor geestelijke gezondheidszorg, zou in de loop van circa vijftig jaar talloze ongestrafte feiten hebben gepleegd. In 1994 kreeg hij de gunst van strafopschorting voor feiten uit 1991, met een jonge jongen als slachtoffer. Hij zou nog veel slachtoffers hebben gemaakt, maar die feiten werden wegens verjaring niet onderzocht door justitie. (Belga)

De door het hof onderzochte feiten vonden plaats tussen oktober 2014 en april 2017. Uit het onderzoek bleek dat de jongen van zes jaar het slachtoffer was geworden van de aanrakingen van zijn grootvader. De verdachte gaf de feiten toe en erkende een fout te hebben begaan. Bij zijn betekenis had hij zijn acties echter geminimaliseerd: hij was ervan overtuigd dat hij het kind plezier had geschonken. De beklaagde, een voormalig psycholoog en verantwoordelijke van een centrum voor geestelijke gezondheidszorg, zou in de loop van circa vijftig jaar talloze ongestrafte feiten hebben gepleegd. In 1994 kreeg hij de gunst van strafopschorting voor feiten uit 1991, met een jonge jongen als slachtoffer. Hij zou nog veel slachtoffers hebben gemaakt, maar die feiten werden wegens verjaring niet onderzocht door justitie. (Belga)