Toen Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) wilde sleutelen aan de limieten op het vlak van de uitgaven bij de gemeenteraadsverkiezingen, stelde de Raad van State dat de federale overheid daarvoor nog steeds bevoegd is. Tot ieders verrassing, want iedereen ging ervan uit dat de gewesten al jaren bevoegd zijn. Maar blijkbaar werd die bevoegdheidsoverdracht nooit doorgevoerd. "Een vergetelheid die nu wordt rechtgezet", zegt Kamerlid Inez De Coninck (N-VA). Omdat er sprake is van een aanpassing aan een bijzondere wet, is daarvoor wel een tweederdemeerderheid nodig. Dat bleek echter geen probleem. In de praktijk bepalen Vlaanderen, Brussel en Wallonië immers al hoeveel verkiezingsuitgaven politici mogen besteden aan hun campagne voor de lokale verkiezingen. (Belga)

Toen Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) wilde sleutelen aan de limieten op het vlak van de uitgaven bij de gemeenteraadsverkiezingen, stelde de Raad van State dat de federale overheid daarvoor nog steeds bevoegd is. Tot ieders verrassing, want iedereen ging ervan uit dat de gewesten al jaren bevoegd zijn. Maar blijkbaar werd die bevoegdheidsoverdracht nooit doorgevoerd. "Een vergetelheid die nu wordt rechtgezet", zegt Kamerlid Inez De Coninck (N-VA). Omdat er sprake is van een aanpassing aan een bijzondere wet, is daarvoor wel een tweederdemeerderheid nodig. Dat bleek echter geen probleem. In de praktijk bepalen Vlaanderen, Brussel en Wallonië immers al hoeveel verkiezingsuitgaven politici mogen besteden aan hun campagne voor de lokale verkiezingen. (Belga)