Om het GEN te voltooien is er in Wallonië nog 516 miljoen nodig, in Vlaanderen 75 miljoen en in de "neutrale zone" (Brussel en de Vlaamse rand tussen Wallonië en Brussel) 458 miljoen. Bij het miljard dat nodig is, dient ook nog 228 miljoen euro geteld dat nog in het GEN-fonds steekt en de 257 miljoen aan Waalse prefinanciering. Dat maakt dus een totaal van 1,485 miljard euro dat beschikbaar is, wat volgens de 60/40 verdeelsleutel tussen Vlaanderen en Wallonië voor spoorinvesteringen neerkomt op een overschot van 54 miljoen voor Wallonië, 15 miljoen voor de neutrale zone en 367 miljoen voor Vlaanderen. Die 60/40 verdeelsleutel is volgens de audit van het Rekenhof één van de redenen voor de aanzienlijke vertragingen in de uitrol van het GEN. Tot nu moest die sleutel elk jaar toegepast worden, wat soms leidde tot vertragingen van de werven, nu eens in het ene gewest, dan weer in het andere. Minister Bellot werkt aan een bijzonder akkoord met de ondertekenaars van de GEN-conventie om de verdeelsleutel over meerdere jaren toe te passen. Hij waarschuwde ook dat er geen prestigieuze stations meer komen. Dergelijke projecten hebben een zware hap genomen uit de investeringen waarop Wallonië recht had, waardoor de Waalse prefinanciering niet gebruikt kon worden. (Belga)

Om het GEN te voltooien is er in Wallonië nog 516 miljoen nodig, in Vlaanderen 75 miljoen en in de "neutrale zone" (Brussel en de Vlaamse rand tussen Wallonië en Brussel) 458 miljoen. Bij het miljard dat nodig is, dient ook nog 228 miljoen euro geteld dat nog in het GEN-fonds steekt en de 257 miljoen aan Waalse prefinanciering. Dat maakt dus een totaal van 1,485 miljard euro dat beschikbaar is, wat volgens de 60/40 verdeelsleutel tussen Vlaanderen en Wallonië voor spoorinvesteringen neerkomt op een overschot van 54 miljoen voor Wallonië, 15 miljoen voor de neutrale zone en 367 miljoen voor Vlaanderen. Die 60/40 verdeelsleutel is volgens de audit van het Rekenhof één van de redenen voor de aanzienlijke vertragingen in de uitrol van het GEN. Tot nu moest die sleutel elk jaar toegepast worden, wat soms leidde tot vertragingen van de werven, nu eens in het ene gewest, dan weer in het andere. Minister Bellot werkt aan een bijzonder akkoord met de ondertekenaars van de GEN-conventie om de verdeelsleutel over meerdere jaren toe te passen. Hij waarschuwde ook dat er geen prestigieuze stations meer komen. Dergelijke projecten hebben een zware hap genomen uit de investeringen waarop Wallonië recht had, waardoor de Waalse prefinanciering niet gebruikt kon worden. (Belga)