Het wetsvoorstel voorziet in een nieuw artikel 410ter van het Strafwetboek waarin de minimustraf voor feiten van agressie tegen scheidsrechters van sportwedstrijden met de helft verhoogd wordt in geval van gevangenisstraf en met één jaar wordt verhoogd in geval van opsluiting. De strafverzwaring geldt voor alle scheidsrechters (ook lijnrechters) die vermeld staan op het wedstrijdblad van erkende sportfederaties. (KAV)

Het wetsvoorstel voorziet in een nieuw artikel 410ter van het Strafwetboek waarin de minimustraf voor feiten van agressie tegen scheidsrechters van sportwedstrijden met de helft verhoogd wordt in geval van gevangenisstraf en met één jaar wordt verhoogd in geval van opsluiting. De strafverzwaring geldt voor alle scheidsrechters (ook lijnrechters) die vermeld staan op het wedstrijdblad van erkende sportfederaties. (KAV)