De minister verwijst naar de beleidsverklaring Binnenlandse Zaken waarin "staat dat we streven naar een nultolerantie voor geweld tegen politiemensen en andere hulpverleners". "Ik engageer mij daar ook 100% voor." Dankzij de inzet van bodycams zal in de toekomst meer bewijs verzameld worden bij feiten van geweld tegen politie. Daarnaast zullen meer politiemensen uitgerust worden met een taser. En er wordt ingezet op een nauwe samenwerking met de lokale gemeenschappen, zodat ook zij strenger zullen optreden tegen dit soort geweld. "Ik sta in nauw contact met de verantwoordelijken van de politie om hun verdere noden en verwachtingen te horen. We gaan deze strijd samen aan", vervolgt Annelies Verlinden. De gebeurtenissen in Elsene illustreren voor haar dat er nog steeds mensen zijn die de coronamaatregelen niet opvolgen. "Gelukkig zijn onze politiemensen aanwezig op het terrein om toezicht te houden en, indien nodig, te verbaliseren". "Onze ordediensten staan ook tijdens deze coronacrisis in de eerste lijn en zijn dus uiterst vatbaar voor besmetting. Zij verdienen alle steun voor hun harde werk. Het is daarom schrijnend om vast te stellen dat er nog steeds mensen zijn die geen respect hebben voor onze politiemensen", besluit de minister van Binnenlandse Zaken. (Belga)

De minister verwijst naar de beleidsverklaring Binnenlandse Zaken waarin "staat dat we streven naar een nultolerantie voor geweld tegen politiemensen en andere hulpverleners". "Ik engageer mij daar ook 100% voor." Dankzij de inzet van bodycams zal in de toekomst meer bewijs verzameld worden bij feiten van geweld tegen politie. Daarnaast zullen meer politiemensen uitgerust worden met een taser. En er wordt ingezet op een nauwe samenwerking met de lokale gemeenschappen, zodat ook zij strenger zullen optreden tegen dit soort geweld. "Ik sta in nauw contact met de verantwoordelijken van de politie om hun verdere noden en verwachtingen te horen. We gaan deze strijd samen aan", vervolgt Annelies Verlinden. De gebeurtenissen in Elsene illustreren voor haar dat er nog steeds mensen zijn die de coronamaatregelen niet opvolgen. "Gelukkig zijn onze politiemensen aanwezig op het terrein om toezicht te houden en, indien nodig, te verbaliseren". "Onze ordediensten staan ook tijdens deze coronacrisis in de eerste lijn en zijn dus uiterst vatbaar voor besmetting. Zij verdienen alle steun voor hun harde werk. Het is daarom schrijnend om vast te stellen dat er nog steeds mensen zijn die geen respect hebben voor onze politiemensen", besluit de minister van Binnenlandse Zaken. (Belga)