"Een gemiddelde hulplijn voor kinderen krijgt tot 11 gesprekken per dag van kinderen en jongeren over misbruik en geweld", zegt Nenita La Rose, uitvoerend directeur van Child Helpline International. "Dit zou voor beleidsmakers overal ter wereld een duidelijk signaal moeten zijn, dat de maatregelen ter bescherming van kinderen nog niet voldoen." La Rose merkt verder nog op dat de Europese hulplijnen voor kinderen een aanzienlijk aantal gesprekken krijgt over pesten en over misbruik van kinderen door familieleden uit hun directe omgeving. Ngo's roepen de Europese regeringen op om onmiddellijk de aanbevelingen van het VN-rapport van 2006 uit te voeren. In het bijzonder dringen ze er bij regeringen op aan om alle vormen van geweld tegen kinderen te verbieden door middel van juridische hervormingen en om nationale strategieën te ontwikkelen om het geweld tegen kinderen aan te pakken en hier voldoende middelen tegenover te stellen, klinkt het. (OSN)

"Een gemiddelde hulplijn voor kinderen krijgt tot 11 gesprekken per dag van kinderen en jongeren over misbruik en geweld", zegt Nenita La Rose, uitvoerend directeur van Child Helpline International. "Dit zou voor beleidsmakers overal ter wereld een duidelijk signaal moeten zijn, dat de maatregelen ter bescherming van kinderen nog niet voldoen." La Rose merkt verder nog op dat de Europese hulplijnen voor kinderen een aanzienlijk aantal gesprekken krijgt over pesten en over misbruik van kinderen door familieleden uit hun directe omgeving. Ngo's roepen de Europese regeringen op om onmiddellijk de aanbevelingen van het VN-rapport van 2006 uit te voeren. In het bijzonder dringen ze er bij regeringen op aan om alle vormen van geweld tegen kinderen te verbieden door middel van juridische hervormingen en om nationale strategieën te ontwikkelen om het geweld tegen kinderen aan te pakken en hier voldoende middelen tegenover te stellen, klinkt het. (OSN)