'Het is absurd dat onze regering een enorm bedrag opzij wil zetten voor nieuwe gevechtsvliegtuigen. Zo hypothekeert ze onze toekomst. Want waar moet dat bedrag, in tijden van besparingen, vandaan komen? Extra belastingen? Of zal er gesnoeid worden in sociale zekerheid of in het onderwijs.' Ludo De Brabander (woordvoerder Vrede vzw) uit enkele dagen voor een betoging tegen de aankoop van gevechtsvliegtuigen, zijn bezorgdheden.

Wat is op dit moment de stand van zaken, wat betreft de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen?

Ludo De Brabander: 'De huidige gevechtsvliegtuigen, die België aankocht in de jaren tachtig van de vorige eeuw, naderen hun houdbaarheidsdatum. De F-16's zouden rond 2020-2022 vervangen moeten worden. Om die termijn te halen, moet de regering ongeveer nu een contract afronden. Daarom heeft ze een openbare aanbesteding uitgeschreven en zijn er nu vijf mogelijke leveranciers in de running.'

De regering goochelt met cijfers

'Hoewel de aankoop reeds vermeld werd in het regeerakkoord, bleef de informatie erg vaag. Pas afgelopen jaar in december, in het Federale Kerstakkoord, werden voor de eerste maal concrete cijfer genoemd over de vernieuwing van de gevechtsvliegtuigen: 3,6 miljoen euro voor 34 straaljagers.'

'Daarbij maak ik twee kanttekeningen. Ten eerste ligt het bedrag erg laag, nergens in Europa werden al zo goedkoop gevechtsvliegtuigen aangekocht. Bovendien gaf kolonel Harold Van Pee in de Commissie Defensie nieuwe cijfers. Want niet alleen met de aankoopprijs moet rekening worden gehouden, ook de levensduur van de toestellen moet in kaart worden gebracht. Hij raamt de totale kostprijs voor aankoop, onderhoud en operationele kosten van nieuwe vliegtuigen op 15 miljard euro over 40 jaar, wat omgekeerd 375 miljoen euro per jaar is, een behoorlijke hap uit de begroting. Wat de regering dus eigenlijk doet is goochelen met cijfers. Het debat hierover moet dringend gevoerd worden.'

Wilt u met de manifestatie van zondag de druk op de regering opvoeren?

De Brabander: 'We willen inderdaad het debat een publieke dimensie geven. Ons initiatief wordt dan ook breed gedragen. Ongeveer honderddertig organisaties, waaronder 11.11.11, Broederlijk Delen, Beweging.net, Vlaams ABVV, KVLV vrouwen met vaart, Oxfam België, scharen zich achter de oproep.'

Kijk naar Libië. De militaire interventie heeft er de problemen niet opgelost, integendeel

'In het kluwen van alle politieke thema's is het moeilijk om de F-16's onder de aandacht te brengen.Bovendien is de meerderheid niet happig om de discussie aan te gaan. Afgelopen week organiseerden we een conferentie in de Kamer. We hadden zes experts uitgenodigd. Drie uit de oppositie en drie van de meerderheid. Uiteindelijk daagde enkel de oppositie op. Zo wordt een debat voeren wel erg moeilijk. Toch is het belangrijk om ook hier kritische vragen over te stellen. Ik vind het absurd dat er zo'n hoog bedrag opzij wordt gezet voor oorlogstuig. Zo hypothekeert de regering onze toekomst. Want waar moet dat bedrag, in tijden van besparingen, vandaan komen? Ofwel moeten er bijkomende belastingen worden betaald, ofwel zal er gesnoeid moeten worden in andere departementen zoals sociale zekerheid of onderwijs.'

Merkt u dat mensen sinds de aanslagen in Parijs en vooral in Brussel, een andere houding hebben aangenomen tegenover het sturen van gevechtsvliegtuigen en militaire interventies in het algemeen?

De Brabander: 'Meer en meer lijken mensen te beseffen dat we radicalisering en terreur niet kunnen bestrijden door in het wildeweg bommen te gooien. Dat geld kan veel beter geïnvesteerd worden in veiligheid en preventie. Afgelopen week nog tijdens de betoging tegen haat in Brussel, beaamden een groot deel van de aanwezigen dat een destabiliserende politiek in het Midden-Oosten niet werkt. Integendeel het heeft een averechts effect. Kijk naar Libië. De militaire interventie heeft er de problemen niet opgelost, integendeel. Door het machtsvacuüm ontstaan na de dood van Muamar Khaddafi heeft de terreurgroep Islamitische Staat (IS) voet aan grond gekregen. De vicieuze cirkel - van geweld dat beantwoord wordt met meer geweld - moet doorbroken worden. Het geweer moet figuurlijk van schouder worden gewisseld.'

De manifestatie van zondag 24 april start om 14u aan de Kunstberg naast het Brusselse Centraal Station. Omstreeks 15u wordt een parcours afgelegd. Er worden duizenden deelnemers verwacht.

'Het is absurd dat onze regering een enorm bedrag opzij wil zetten voor nieuwe gevechtsvliegtuigen. Zo hypothekeert ze onze toekomst. Want waar moet dat bedrag, in tijden van besparingen, vandaan komen? Extra belastingen? Of zal er gesnoeid worden in sociale zekerheid of in het onderwijs.' Ludo De Brabander (woordvoerder Vrede vzw) uit enkele dagen voor een betoging tegen de aankoop van gevechtsvliegtuigen, zijn bezorgdheden. Ludo De Brabander: 'De huidige gevechtsvliegtuigen, die België aankocht in de jaren tachtig van de vorige eeuw, naderen hun houdbaarheidsdatum. De F-16's zouden rond 2020-2022 vervangen moeten worden. Om die termijn te halen, moet de regering ongeveer nu een contract afronden. Daarom heeft ze een openbare aanbesteding uitgeschreven en zijn er nu vijf mogelijke leveranciers in de running.' 'Hoewel de aankoop reeds vermeld werd in het regeerakkoord, bleef de informatie erg vaag. Pas afgelopen jaar in december, in het Federale Kerstakkoord, werden voor de eerste maal concrete cijfer genoemd over de vernieuwing van de gevechtsvliegtuigen: 3,6 miljoen euro voor 34 straaljagers.' 'Daarbij maak ik twee kanttekeningen. Ten eerste ligt het bedrag erg laag, nergens in Europa werden al zo goedkoop gevechtsvliegtuigen aangekocht. Bovendien gaf kolonel Harold Van Pee in de Commissie Defensie nieuwe cijfers. Want niet alleen met de aankoopprijs moet rekening worden gehouden, ook de levensduur van de toestellen moet in kaart worden gebracht. Hij raamt de totale kostprijs voor aankoop, onderhoud en operationele kosten van nieuwe vliegtuigen op 15 miljard euro over 40 jaar, wat omgekeerd 375 miljoen euro per jaar is, een behoorlijke hap uit de begroting. Wat de regering dus eigenlijk doet is goochelen met cijfers. Het debat hierover moet dringend gevoerd worden.'De Brabander: 'We willen inderdaad het debat een publieke dimensie geven. Ons initiatief wordt dan ook breed gedragen. Ongeveer honderddertig organisaties, waaronder 11.11.11, Broederlijk Delen, Beweging.net, Vlaams ABVV, KVLV vrouwen met vaart, Oxfam België, scharen zich achter de oproep.' 'In het kluwen van alle politieke thema's is het moeilijk om de F-16's onder de aandacht te brengen.Bovendien is de meerderheid niet happig om de discussie aan te gaan. Afgelopen week organiseerden we een conferentie in de Kamer. We hadden zes experts uitgenodigd. Drie uit de oppositie en drie van de meerderheid. Uiteindelijk daagde enkel de oppositie op. Zo wordt een debat voeren wel erg moeilijk. Toch is het belangrijk om ook hier kritische vragen over te stellen. Ik vind het absurd dat er zo'n hoog bedrag opzij wordt gezet voor oorlogstuig. Zo hypothekeert de regering onze toekomst. Want waar moet dat bedrag, in tijden van besparingen, vandaan komen? Ofwel moeten er bijkomende belastingen worden betaald, ofwel zal er gesnoeid moeten worden in andere departementen zoals sociale zekerheid of onderwijs.' De Brabander: 'Meer en meer lijken mensen te beseffen dat we radicalisering en terreur niet kunnen bestrijden door in het wildeweg bommen te gooien. Dat geld kan veel beter geïnvesteerd worden in veiligheid en preventie. Afgelopen week nog tijdens de betoging tegen haat in Brussel, beaamden een groot deel van de aanwezigen dat een destabiliserende politiek in het Midden-Oosten niet werkt. Integendeel het heeft een averechts effect. Kijk naar Libië. De militaire interventie heeft er de problemen niet opgelost, integendeel. Door het machtsvacuüm ontstaan na de dood van Muamar Khaddafi heeft de terreurgroep Islamitische Staat (IS) voet aan grond gekregen. De vicieuze cirkel - van geweld dat beantwoord wordt met meer geweld - moet doorbroken worden. Het geweer moet figuurlijk van schouder worden gewisseld.' De manifestatie van zondag 24 april start om 14u aan de Kunstberg naast het Brusselse Centraal Station. Omstreeks 15u wordt een parcours afgelegd. Er worden duizenden deelnemers verwacht.