"Net zoals in de vrije samenleving bestaat ook binnen het gevangeniswezen het besef dat niet enkel moet ingezet worden op preventie van besmettingen, maar ook over het psychosociaal welzijn van gedetineerde burgers dient gewaakt te worden. We hebben immers gemerkt dat kinderen, ouders en familieleden van gedetineerden en gedetineerden zelf enorm hebben geleden onder de strenge maatregelen met betrekking tot het bezoek sinds het begin van de pandemie", klinkt het. Tijdens de lockdown werd het bezoek aan gedetineerden volledig opgeschort. Sinds eind mei zijn bepaalde bezoekfaciliteiten, onder strenge hygiënische omstandigheden en ten aanzien van een beperkt aantal bezoekers, opnieuw toegestaan, zegt het Gevangeniswezen. Enkele aanpassingen aan de sanitaire omstandigheden werden even later toegestaan, zoals de opheffing van de verplichting mondmaskers te gebruiken tijdens het bezoek met plexischermen. Begin juli werden verdere versoepelingen voorbereid die effect zouden hebben op het fysieke contact tussen gedetineerden en hun bezoekers, maar de evolutie van de besmettingscijfers in juli hebben hier uiteindelijk een rem opgezet. Het Gevangeniswezen wijst erop dat -ook al dalen de cijfers momenteel niet, of stijgen ze licht in de samenleving- de pandemie in de gevangenissen tot op heden goed onder controle is gehouden. "Vandaag zijn er slechts vijf actieve positief geteste COVID-19-gedetineerden aanwezig in alle Belgische gevangenissen op een totaal van 44 gedetineerden die sinds 13 maart positief getest hebben op COVID-19. Deze 44 gedetineerden vertegenwoordigen nauwelijks 0,5% van het totaal aantal geteste gedetineerden." Los van de cijfers stelt het Gevangeniswezen ook vast dat gedetineerden dagelijks geconfronteerd worden met tal van personeelsleden en andere personen die de gevangenissen betreden en verlaten. "In tegenstelling tot de gedetineerden krijgen zij wel meer mogelijkheden tot sociale contacten, waardoor de kloof met de strenge maatregelen ten aanzien van gedetineerden en hun familie alsmaar groter wordt. In andere sectoren zoals de woonzorgcentra zien we eenzelfde tendens om de maatregelen aan te passen in het belang van ieders welzijn." Om al deze redenen worden de eerder reeds voorbereide versoepelingen nu doorgevoerd, klinkt het. "Vanaf komende maandag willen we het fysiek contact tussen gedetineerden en familie in veilige omstandigheden laten doorgaan". De vakbonden zijn ongerust over de versoepeling en dienen een stakingsaanzegging in. (Belga)

"Net zoals in de vrije samenleving bestaat ook binnen het gevangeniswezen het besef dat niet enkel moet ingezet worden op preventie van besmettingen, maar ook over het psychosociaal welzijn van gedetineerde burgers dient gewaakt te worden. We hebben immers gemerkt dat kinderen, ouders en familieleden van gedetineerden en gedetineerden zelf enorm hebben geleden onder de strenge maatregelen met betrekking tot het bezoek sinds het begin van de pandemie", klinkt het. Tijdens de lockdown werd het bezoek aan gedetineerden volledig opgeschort. Sinds eind mei zijn bepaalde bezoekfaciliteiten, onder strenge hygiënische omstandigheden en ten aanzien van een beperkt aantal bezoekers, opnieuw toegestaan, zegt het Gevangeniswezen. Enkele aanpassingen aan de sanitaire omstandigheden werden even later toegestaan, zoals de opheffing van de verplichting mondmaskers te gebruiken tijdens het bezoek met plexischermen. Begin juli werden verdere versoepelingen voorbereid die effect zouden hebben op het fysieke contact tussen gedetineerden en hun bezoekers, maar de evolutie van de besmettingscijfers in juli hebben hier uiteindelijk een rem opgezet. Het Gevangeniswezen wijst erop dat -ook al dalen de cijfers momenteel niet, of stijgen ze licht in de samenleving- de pandemie in de gevangenissen tot op heden goed onder controle is gehouden. "Vandaag zijn er slechts vijf actieve positief geteste COVID-19-gedetineerden aanwezig in alle Belgische gevangenissen op een totaal van 44 gedetineerden die sinds 13 maart positief getest hebben op COVID-19. Deze 44 gedetineerden vertegenwoordigen nauwelijks 0,5% van het totaal aantal geteste gedetineerden." Los van de cijfers stelt het Gevangeniswezen ook vast dat gedetineerden dagelijks geconfronteerd worden met tal van personeelsleden en andere personen die de gevangenissen betreden en verlaten. "In tegenstelling tot de gedetineerden krijgen zij wel meer mogelijkheden tot sociale contacten, waardoor de kloof met de strenge maatregelen ten aanzien van gedetineerden en hun familie alsmaar groter wordt. In andere sectoren zoals de woonzorgcentra zien we eenzelfde tendens om de maatregelen aan te passen in het belang van ieders welzijn." Om al deze redenen worden de eerder reeds voorbereide versoepelingen nu doorgevoerd, klinkt het. "Vanaf komende maandag willen we het fysiek contact tussen gedetineerden en familie in veilige omstandigheden laten doorgaan". De vakbonden zijn ongerust over de versoepeling en dienen een stakingsaanzegging in. (Belga)