De bonden hebben de voorbije weken al regelmatig gestaakt om te protesteren tegen de manier waarop de minister de minimale dienstverlening wil laten uitvoeren. Ze zien daarin een aanval op het stakingsrecht. Volgens de nieuwe regels kan nog enkel gestaakt worden tien dagen nadat een aanzegging werd ingediend. Tijdens de staking moet ook een minimale dienstverlening van kracht zijn, waarbij minimaal zeventig procent van het personeel aanwezig is. De drie representatieve vakbonden bij de gevangenissen, ACOD, ACV en VSOA, reageren dat ze een stakingsaanzegging indienen "conform de nu geldende wetgeving, om een 24 urenstaking op 6 maart 2020 mogelijk te maken". De afgevaardigden in de algemene comités van de bonden gaan vervolgens de komende dagen beslissen of de staking op 6 maart effectief doorgaat. "De minister mag dan wel denken dat hij het personeel in de gevangenissen monddood kan maken, maar wij gaan ons daar voor alle duidelijkheid niet bij neerleggen", zegt het gemeenschappelijk vakbondsfront in een bericht aan de achterban. Er werd ook overwogen om op 28 februari te staken, maar na overleg met hun juridische adviseurs werd daarvan afgezien. "Onze juridische adviseurs zijn van mening dat het voeren van een stakingsactie op 28 februari 2020, zonder een stakingsaanzegging binnen de nu geldende wetgeving, het risico inhoudt dat mensen in non-activiteit zullen geplaatst worden. Gelet op de impact van non-activiteit op de anciënniteit van een personeelslid vinden wij het onverantwoord om het personeel te vragen om op 28 februari 2020 te staken", klinkt het daarover. (Belga)

De bonden hebben de voorbije weken al regelmatig gestaakt om te protesteren tegen de manier waarop de minister de minimale dienstverlening wil laten uitvoeren. Ze zien daarin een aanval op het stakingsrecht. Volgens de nieuwe regels kan nog enkel gestaakt worden tien dagen nadat een aanzegging werd ingediend. Tijdens de staking moet ook een minimale dienstverlening van kracht zijn, waarbij minimaal zeventig procent van het personeel aanwezig is. De drie representatieve vakbonden bij de gevangenissen, ACOD, ACV en VSOA, reageren dat ze een stakingsaanzegging indienen "conform de nu geldende wetgeving, om een 24 urenstaking op 6 maart 2020 mogelijk te maken". De afgevaardigden in de algemene comités van de bonden gaan vervolgens de komende dagen beslissen of de staking op 6 maart effectief doorgaat. "De minister mag dan wel denken dat hij het personeel in de gevangenissen monddood kan maken, maar wij gaan ons daar voor alle duidelijkheid niet bij neerleggen", zegt het gemeenschappelijk vakbondsfront in een bericht aan de achterban. Er werd ook overwogen om op 28 februari te staken, maar na overleg met hun juridische adviseurs werd daarvan afgezien. "Onze juridische adviseurs zijn van mening dat het voeren van een stakingsactie op 28 februari 2020, zonder een stakingsaanzegging binnen de nu geldende wetgeving, het risico inhoudt dat mensen in non-activiteit zullen geplaatst worden. Gelet op de impact van non-activiteit op de anciënniteit van een personeelslid vinden wij het onverantwoord om het personeel te vragen om op 28 februari 2020 te staken", klinkt het daarover. (Belga)