Een dertigtal gedetineerden weigerde na de wandeling terug naar de cellen te keren. Volgens de woordvoerder van het gevangeniswezen waren ze misnoegd over bepaalde aspecten van het regime in de Brugse gevangenis, onder meer over de kantine. Tijdens de opstand ging her er hevig aan toe, aldus de woordvoerder. Er zijn vernielingen aangebracht. Uiteindelijk keerde een deel van de gedetineerden terug naar de cellen, anderen weigerden. Een speciale eenheid van de politie kwam tussenbeide. De opstand is intussen voorbij. Volgens de woordvoerder ging het om een opstand in de vleugel van de veroordeelden. (WDM)

Een dertigtal gedetineerden weigerde na de wandeling terug naar de cellen te keren. Volgens de woordvoerder van het gevangeniswezen waren ze misnoegd over bepaalde aspecten van het regime in de Brugse gevangenis, onder meer over de kantine. Tijdens de opstand ging her er hevig aan toe, aldus de woordvoerder. Er zijn vernielingen aangebracht. Uiteindelijk keerde een deel van de gedetineerden terug naar de cellen, anderen weigerden. Een speciale eenheid van de politie kwam tussenbeide. De opstand is intussen voorbij. Volgens de woordvoerder ging het om een opstand in de vleugel van de veroordeelden. (WDM)