De bonden hebben een actieplan opgesteld waarbij de rechten van de gedetineerden "op bepaalde tijdstippen" gewaarborgd worden bij een staking. Een deel van het personeel zou in dat geval aan het werk blijven om te garanderen dat de rechten van de gedetineerden gerespecteerd worden. Het gaat echter niet om een minimale dienstverlening, zegt Hoppe. "Er is geen sprake van een aanval op het stakingsrecht, er is geen sprake van minimale dienstverlening, er is geen sprake van een gouverneur die mensen kan opvorderen." Volgens Hoppe is het voorgestelde actieplan min of meer te vergelijken met de alternerende staking die de bonden nu hanteren. Daarbij wordt afwisselend gestaakt in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. "Daar staat echter niets over op papier, we gaan dat in een document zetten", zegt Hoppe. De bonden stellen voor om het overleg uit te stellen tot 20 augustus, zodat de minister het voorstel kan bestuderen. Als Geens akkoord gaat om het overleg uit te stellen, zullen de vakbonden ook de acties in de gevangenissen opschorten. Vandaag is 69,61 procent van het personeel in de Vlaamse gevangenissen aan het werk. In Wallonië is dat 70,30 procent. In Sint-Gillis is slechts 35,71 procent van het personeel aan de slag, in Bergen 37,84 procent. (Belga)

De bonden hebben een actieplan opgesteld waarbij de rechten van de gedetineerden "op bepaalde tijdstippen" gewaarborgd worden bij een staking. Een deel van het personeel zou in dat geval aan het werk blijven om te garanderen dat de rechten van de gedetineerden gerespecteerd worden. Het gaat echter niet om een minimale dienstverlening, zegt Hoppe. "Er is geen sprake van een aanval op het stakingsrecht, er is geen sprake van minimale dienstverlening, er is geen sprake van een gouverneur die mensen kan opvorderen." Volgens Hoppe is het voorgestelde actieplan min of meer te vergelijken met de alternerende staking die de bonden nu hanteren. Daarbij wordt afwisselend gestaakt in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. "Daar staat echter niets over op papier, we gaan dat in een document zetten", zegt Hoppe. De bonden stellen voor om het overleg uit te stellen tot 20 augustus, zodat de minister het voorstel kan bestuderen. Als Geens akkoord gaat om het overleg uit te stellen, zullen de vakbonden ook de acties in de gevangenissen opschorten. Vandaag is 69,61 procent van het personeel in de Vlaamse gevangenissen aan het werk. In Wallonië is dat 70,30 procent. In Sint-Gillis is slechts 35,71 procent van het personeel aan de slag, in Bergen 37,84 procent. (Belga)