De bestaande toetsen zijn daartoe wetenschappelijk gevalideerd. Vorig schooljaar maakten al negen op de tien scholen gebruik van de gevalideerde toetsen. De school krijgt door die toetsresultaten informatie over de mate waarin de leerlingengroepen de doelstellingen behalen. Aan de hand daarvan kan de school haar kwaliteitsbeleid uitwerken.

Vanaf het schooljaar 2018-2019 geldt de verplichting zelfs voor drie leergebieden.

Het resultaat kan ook een van de elementen zijn waarmee de klassenraad in zijn beoordeling rekening houdt bij het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs.

Vanaf dit schooljaar zullen alle leerlingen op het einde van het basisonderwijs deelnemen aan een gevalideerde toets van minstens twee leergebieden naar keuze. Het kan bijvoorbeeld over Nederlands en wiskunde gaan of over wiskunde en Frans. Vanaf het schooljaar 2018-2019 geldt de verplichting zelfs voor drie leergebieden.

Vanaf dit schooljaar krijgen alle leerlingen op het eind van het basisonderwijs bovendien een getuigschrift. Leerlingen over wie de klassenraad oordeelt dat ze in voldoende mate alle doelen in het leerplan bereikt hebben, krijgen het getuigschrift basisonderwijs. De andere leerlingen krijgen een getuigschrift dat aangeeft welke doelen ze bereikt hebben.

De bestaande toetsen zijn daartoe wetenschappelijk gevalideerd. Vorig schooljaar maakten al negen op de tien scholen gebruik van de gevalideerde toetsen. De school krijgt door die toetsresultaten informatie over de mate waarin de leerlingengroepen de doelstellingen behalen. Aan de hand daarvan kan de school haar kwaliteitsbeleid uitwerken.Het resultaat kan ook een van de elementen zijn waarmee de klassenraad in zijn beoordeling rekening houdt bij het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs.Vanaf dit schooljaar zullen alle leerlingen op het einde van het basisonderwijs deelnemen aan een gevalideerde toets van minstens twee leergebieden naar keuze. Het kan bijvoorbeeld over Nederlands en wiskunde gaan of over wiskunde en Frans. Vanaf het schooljaar 2018-2019 geldt de verplichting zelfs voor drie leergebieden.Vanaf dit schooljaar krijgen alle leerlingen op het eind van het basisonderwijs bovendien een getuigschrift. Leerlingen over wie de klassenraad oordeelt dat ze in voldoende mate alle doelen in het leerplan bereikt hebben, krijgen het getuigschrift basisonderwijs. De andere leerlingen krijgen een getuigschrift dat aangeeft welke doelen ze bereikt hebben.