Paramyxo is de mildere vorm van Newcastle disease (ND) bij duiven. Omdat het gaat om een aangifteplichtige ziekte hebben de gemeentelijke overheden van Eghezée alle vereiste maatregelen getroffen, zoals een beschermingsgebied van 500 meter rond de haard, het instellen van een verbod op verzamelingen van duiven of pluimvee in het gebied, vaccinatie van alle pluimvee en duiven (behalve eenden, ganzen en dwergkwartels), een verbod op het verplaatsen van duiven en een verbod op het verplaatsen van pluimvee (met uitzondering van professionele activiteiten en specifieke toelating van het FAVV). Deze maatregelen blijven geldig gedurende ten minste 21 dagen. De zogenoemde 'Newcastle disease' is een zeer besmettelijke virusziekte, waar vrijwel alle wilde en tamme vogels gevoelig voor zijn. Afhankelijk van de virusstam en de getroffen vogelsoort zijn de ziekteverschijnselen meer of minder ernstig. Bij dieren besmet met een erg agressieve stam treden soms zenuwsymptomen en massale sterfte op. Voor pluimvee gehouden op professionele bedrijven en pluimvee en duiven die aan verzamelingen deelnemen, is vaccinatie tegen de ziekte altijd verplicht. Voor dieren van hobbyhouders wordt vaccinatie sterk aanbevolen. Related Link: Belga is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaande mededeling (Belga)

Paramyxo is de mildere vorm van Newcastle disease (ND) bij duiven. Omdat het gaat om een aangifteplichtige ziekte hebben de gemeentelijke overheden van Eghezée alle vereiste maatregelen getroffen, zoals een beschermingsgebied van 500 meter rond de haard, het instellen van een verbod op verzamelingen van duiven of pluimvee in het gebied, vaccinatie van alle pluimvee en duiven (behalve eenden, ganzen en dwergkwartels), een verbod op het verplaatsen van duiven en een verbod op het verplaatsen van pluimvee (met uitzondering van professionele activiteiten en specifieke toelating van het FAVV). Deze maatregelen blijven geldig gedurende ten minste 21 dagen. De zogenoemde 'Newcastle disease' is een zeer besmettelijke virusziekte, waar vrijwel alle wilde en tamme vogels gevoelig voor zijn. Afhankelijk van de virusstam en de getroffen vogelsoort zijn de ziekteverschijnselen meer of minder ernstig. Bij dieren besmet met een erg agressieve stam treden soms zenuwsymptomen en massale sterfte op. Voor pluimvee gehouden op professionele bedrijven en pluimvee en duiven die aan verzamelingen deelnemen, is vaccinatie tegen de ziekte altijd verplicht. Voor dieren van hobbyhouders wordt vaccinatie sterk aanbevolen. Related Link: Belga is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaande mededeling (Belga)