Het aantal werknemers dat zegt stress op het werk te ervaren is sinds 2013 niet toegenomen: nog steeds kampt 62 pct van de Belgische werknemers met overmatige stress op het werk. Maar het aantal gestresseerde werknemers met meerdere reële spanningsklachten is wel gestegen, van 42 pct in 2013 naar 54 pct in 2015. Een stijging met bijna 30 pct in twee jaar tijd. Deze werknemers klagen onder meer over hoofdpijn, hartkloppingen en slapeloosheid, concentratieverlies, neerslachtigheid en snel kwaad worden. Deze spanningsklachten kunnen zowel het gevolg zijn van stress op het werk, als van stress in de privésfeer. "De toegenomen intensiteit van spanningsklachten kan wijzen op langdurige stress", besluit HR research expert bij Securex Heidi Verlinden. Bijna een kwart van de werknemers met meerdere spanningsklachten geeft aan minder goed te presteren, tegenover 14 pct van hun collega's. Ze houden werknemers ook driemaal langer thuis: werknemers met weinig spanningsklachten rapporteren gemiddeld 6 afwezigheidsdagen per jaar, terwijl hun meer gespannen collega's 16 dagen thuisblijven. Voor de steekproef bevroeg Securex meer dan 1.600 Belgische werknemers. (Belga)

Het aantal werknemers dat zegt stress op het werk te ervaren is sinds 2013 niet toegenomen: nog steeds kampt 62 pct van de Belgische werknemers met overmatige stress op het werk. Maar het aantal gestresseerde werknemers met meerdere reële spanningsklachten is wel gestegen, van 42 pct in 2013 naar 54 pct in 2015. Een stijging met bijna 30 pct in twee jaar tijd. Deze werknemers klagen onder meer over hoofdpijn, hartkloppingen en slapeloosheid, concentratieverlies, neerslachtigheid en snel kwaad worden. Deze spanningsklachten kunnen zowel het gevolg zijn van stress op het werk, als van stress in de privésfeer. "De toegenomen intensiteit van spanningsklachten kan wijzen op langdurige stress", besluit HR research expert bij Securex Heidi Verlinden. Bijna een kwart van de werknemers met meerdere spanningsklachten geeft aan minder goed te presteren, tegenover 14 pct van hun collega's. Ze houden werknemers ook driemaal langer thuis: werknemers met weinig spanningsklachten rapporteren gemiddeld 6 afwezigheidsdagen per jaar, terwijl hun meer gespannen collega's 16 dagen thuisblijven. Voor de steekproef bevroeg Securex meer dan 1.600 Belgische werknemers. (Belga)