Het gaat al om de vijfde exotische rivierkreeft die in ons land voorkomt. Van de gestreepte Amerikaanse rivierkreeft, oorspronkelijk uit het oosten van Noord-Amerika, was in Europa tot voor kort maar één populatie gekend in Groot-Brittannië en een groeiende populatie in Nederland. "In de zomer van 2019 werd de gestreepte Amerikaanse rivierkreeft aangetroffen in Antwerpen en Oost-Vlaanderen", aldus Scheers. "Een revisie van de waarnemingen van rivierkreeften op het digitale dataplatform waarnemingen.be leverde vervolgens nog waarnemingen op van twee andere locaties in Antwerpen en Limburg waardoor de soort uiteindelijk in drie provincies aanwezig blijkt te zijn." Dat de soort nu bij ons ook voorkomt, "is allesbehalve goed nieuws", klinkt het. "Exotische rivierkreeften zijn wereldwijd een snel opkomend probleem voor de biodiversiteit. Introducties van exotische rivierkreeften hebben veelal verregaande gevolgen voor het ecosysteem, hetzij direct of indirect." Zo volgde na de introductie van de rode Amerikaanse rivierkreeft in het noorden van Portugal een vermindering van met het blote oog waarneembare ongewervelde dieren en waterplanten in de gekoloniseerde wateren. "Dit leidde op zijn beurt tot veranderingen in de snelheid waarmee detritus - dood organisch materiaal - werd omgezet. Een toename van de nutriëntenrijkdom en fytoplankton leidde tot een omslag van helder naar troebel water en een sterke afname van de biodiversiteit", luidt het. Uit een studie in Spanje bleek dat niet alleen het aantal waterplanten en ongewervelde dieren, maar ook het aantal amfibieën en watervogels afnam na introductie van de rode Amerikaanse rivierkreeft. Volgens Scheers is het daarom van belang om de evolutie van exotische rivierkreeften in ons land goed op te volgen. "We roepen dan ook iedereen op om waarnemingen van rivierkreeften, liefst met foto, door te geven via www.waarnemingen.be." (Belga)

Het gaat al om de vijfde exotische rivierkreeft die in ons land voorkomt. Van de gestreepte Amerikaanse rivierkreeft, oorspronkelijk uit het oosten van Noord-Amerika, was in Europa tot voor kort maar één populatie gekend in Groot-Brittannië en een groeiende populatie in Nederland. "In de zomer van 2019 werd de gestreepte Amerikaanse rivierkreeft aangetroffen in Antwerpen en Oost-Vlaanderen", aldus Scheers. "Een revisie van de waarnemingen van rivierkreeften op het digitale dataplatform waarnemingen.be leverde vervolgens nog waarnemingen op van twee andere locaties in Antwerpen en Limburg waardoor de soort uiteindelijk in drie provincies aanwezig blijkt te zijn." Dat de soort nu bij ons ook voorkomt, "is allesbehalve goed nieuws", klinkt het. "Exotische rivierkreeften zijn wereldwijd een snel opkomend probleem voor de biodiversiteit. Introducties van exotische rivierkreeften hebben veelal verregaande gevolgen voor het ecosysteem, hetzij direct of indirect." Zo volgde na de introductie van de rode Amerikaanse rivierkreeft in het noorden van Portugal een vermindering van met het blote oog waarneembare ongewervelde dieren en waterplanten in de gekoloniseerde wateren. "Dit leidde op zijn beurt tot veranderingen in de snelheid waarmee detritus - dood organisch materiaal - werd omgezet. Een toename van de nutriëntenrijkdom en fytoplankton leidde tot een omslag van helder naar troebel water en een sterke afname van de biodiversiteit", luidt het. Uit een studie in Spanje bleek dat niet alleen het aantal waterplanten en ongewervelde dieren, maar ook het aantal amfibieën en watervogels afnam na introductie van de rode Amerikaanse rivierkreeft. Volgens Scheers is het daarom van belang om de evolutie van exotische rivierkreeften in ons land goed op te volgen. "We roepen dan ook iedereen op om waarnemingen van rivierkreeften, liefst met foto, door te geven via www.waarnemingen.be." (Belga)