Het Franse ministerie van Volksgezondheid had donderdag een onderzoek geopend naar het gebruik van de zuigflessen die onder meer in België gefabriceerd worden en die gebruikt worden in Franse en Belgische kraamklinieken. Dat gebeurde nadat het Franse weekblad le Nouvel Observateur gepubliceerd had dat ze gesteriliseerd worden met het kankerverwekkende gas ethyleenoxide. Volgens het FAGG is er evenwel geen reden tot paniek. De sterilisatie met ethyleenoxide is "conform de Europese veiligheidsnormen". Een gevaar voor de volksgezondheid doet zich dus niet voor. "Het gaat hier niet om traditionele zuigflessen, maar om een medisch hulpmiddel dat gebruikt wordt bij de behandeling van prematuren, voor wie een steriele omgeving heel belangrijk is", legt woordvoerder Ann Eeckhout van het FAGG uit. "Het gebruik vindt dus plaats in een strikt medische context, onder gecontroleerde omstandigheden". Voor andere materialen die in contact komen met voeding, zoals de traditionele zuigflessen die vrij verkrijgbaar zijn in de handel, is sterilisatie met ethyleenoxide niet toegelaten. "Daar wordt niet dezelfde controle op uitgeoefend. En in die omstandigheden is het product inderdaad kankerverwekkend", benadrukt de woordvoerder. Ook de Hoge Gezondheidsraad bevestigt dat er geen onmiddellijk gevaar is voor de volksgezondheid. Wel zal de raad de problematiek grondig bestuderen en een advies voorleggen aan de minister van Volksgezondheid. (PVO)

Het Franse ministerie van Volksgezondheid had donderdag een onderzoek geopend naar het gebruik van de zuigflessen die onder meer in België gefabriceerd worden en die gebruikt worden in Franse en Belgische kraamklinieken. Dat gebeurde nadat het Franse weekblad le Nouvel Observateur gepubliceerd had dat ze gesteriliseerd worden met het kankerverwekkende gas ethyleenoxide. Volgens het FAGG is er evenwel geen reden tot paniek. De sterilisatie met ethyleenoxide is "conform de Europese veiligheidsnormen". Een gevaar voor de volksgezondheid doet zich dus niet voor. "Het gaat hier niet om traditionele zuigflessen, maar om een medisch hulpmiddel dat gebruikt wordt bij de behandeling van prematuren, voor wie een steriele omgeving heel belangrijk is", legt woordvoerder Ann Eeckhout van het FAGG uit. "Het gebruik vindt dus plaats in een strikt medische context, onder gecontroleerde omstandigheden". Voor andere materialen die in contact komen met voeding, zoals de traditionele zuigflessen die vrij verkrijgbaar zijn in de handel, is sterilisatie met ethyleenoxide niet toegelaten. "Daar wordt niet dezelfde controle op uitgeoefend. En in die omstandigheden is het product inderdaad kankerverwekkend", benadrukt de woordvoerder. Ook de Hoge Gezondheidsraad bevestigt dat er geen onmiddellijk gevaar is voor de volksgezondheid. Wel zal de raad de problematiek grondig bestuderen en een advies voorleggen aan de minister van Volksgezondheid. (PVO)