De vermelding 'uit de echt gescheiden' wordt, volgens de indieners van het voorstel, vaak als stigmatiserend of pejoratief ervaren. Wie dat wil, zal nu een aanvraag kunnen indienen om die vermelding te wijzigen in 'ongehuwd'. De algemene regel wordt dat de burgerlijke staat niet meer vermeld staat op documenten. De uitzonderingen worden door de minister bepaald. Hier kan de burger verzoeken de staat 'uit de echt gescheiden' te vervangen door 'ongehuwd' tenzij de term 'uit de echt gescheiden' voor de goede werking strikt noodzakelijk blijft. Voor weduwen en weduwnaars kan de terugkeer naar de vermelding 'ongehuwd' een stap in de verwerking van het rouwproces betekenen. (Belga)

De vermelding 'uit de echt gescheiden' wordt, volgens de indieners van het voorstel, vaak als stigmatiserend of pejoratief ervaren. Wie dat wil, zal nu een aanvraag kunnen indienen om die vermelding te wijzigen in 'ongehuwd'. De algemene regel wordt dat de burgerlijke staat niet meer vermeld staat op documenten. De uitzonderingen worden door de minister bepaald. Hier kan de burger verzoeken de staat 'uit de echt gescheiden' te vervangen door 'ongehuwd' tenzij de term 'uit de echt gescheiden' voor de goede werking strikt noodzakelijk blijft. Voor weduwen en weduwnaars kan de terugkeer naar de vermelding 'ongehuwd' een stap in de verwerking van het rouwproces betekenen. (Belga)