De minister van Pensioenen noemde de cijfers die de socialistische vakbond maandag gebruikte om te bewijzen dat niet alle 50-plussers gespaard blijven in de pensioenmaatregelen van de regering 'van de pot gerukt', maar volgens ABVV kent de minister zijn eigen cijfers niet. 'Tijd om met pensioen te gaan', klinkt het laconiek.

Discussie

Het geharrewar tussen de vakbond en de minister begon maandag. Volgens berekeningen van het ABVV moet blijken dat niet alle 50-plussers gespaard blijven van de pensioenhervormingen van de regering, en dat bepaalde categorieën er tot 113 euro per maand op achteruit kunnen gaan. De minister noemde dat voorbeeld 'compleet van de pot gerukt', omdat iemand al 53 jaar gewerkt moet hebben en daarna 9 jaar werkloos moet geweest zijn om dergelijke bedragen te verliezen. De vakbond reageert nu opnieuw.

Dat de minister de cijfers betwist, noemt het ABVV 'erg frappant'. 'De cijfers waarop wij ons baseren zijn immers afkomstig van zijn administratie, de Federale Pensioendienst. Dat de minister van Pensioenen geen kennis neemt van deze cijfers vooraleer hij ingrepen plant bij de pensioenen van werknemers, is symptomatisch voor de onverschilligheid van de regering-Michel', menen ze bij de vakbond, waar men vindt dat het ook voor de minister 'tijd is om met pensioen te gaan'.

'Men beseft niet dat er gepensioneerden zitten achter deze cijfers. Wie als gepensioneerde geen eigen huis heeft, geen grote spaarpot heeft of kinderen die kunnen bijpassen, komt in armoede terecht. De realiteit van de bevolking waar deze regering blind voor is', klinkt het.

De minister van Pensioenen noemde de cijfers die de socialistische vakbond maandag gebruikte om te bewijzen dat niet alle 50-plussers gespaard blijven in de pensioenmaatregelen van de regering 'van de pot gerukt', maar volgens ABVV kent de minister zijn eigen cijfers niet. 'Tijd om met pensioen te gaan', klinkt het laconiek.Het geharrewar tussen de vakbond en de minister begon maandag. Volgens berekeningen van het ABVV moet blijken dat niet alle 50-plussers gespaard blijven van de pensioenhervormingen van de regering, en dat bepaalde categorieën er tot 113 euro per maand op achteruit kunnen gaan. De minister noemde dat voorbeeld 'compleet van de pot gerukt', omdat iemand al 53 jaar gewerkt moet hebben en daarna 9 jaar werkloos moet geweest zijn om dergelijke bedragen te verliezen. De vakbond reageert nu opnieuw. Dat de minister de cijfers betwist, noemt het ABVV 'erg frappant'. 'De cijfers waarop wij ons baseren zijn immers afkomstig van zijn administratie, de Federale Pensioendienst. Dat de minister van Pensioenen geen kennis neemt van deze cijfers vooraleer hij ingrepen plant bij de pensioenen van werknemers, is symptomatisch voor de onverschilligheid van de regering-Michel', menen ze bij de vakbond, waar men vindt dat het ook voor de minister 'tijd is om met pensioen te gaan'. 'Men beseft niet dat er gepensioneerden zitten achter deze cijfers. Wie als gepensioneerde geen eigen huis heeft, geen grote spaarpot heeft of kinderen die kunnen bijpassen, komt in armoede terecht. De realiteit van de bevolking waar deze regering blind voor is', klinkt het.