Het is de eerste keer dat voor ons land in detail de mate van recyclage van verschillende types kunststofafval en het gebruik van dit gerecycleerd materiaal in kaart worden gebracht. Het onderzoek werd uitgevoerd door Conversio, in opdracht van Agoria en essenscia. Er zijn verschillende types kunststoffen, elk met specifieke eigenschappen. Opvallend is dat meer dan de helft van alle kunststofproducten op de Belgische markt een lange levensduur heeft van 2 tot 50 jaar, waardoor ze ook pas (veel) later in aanmerking komen voor recyclage. Het gaat dan bijvoorbeeld om isolatiemateriaal, tv-toestellen, auto's, koelkasten, schoenen, tuinmeubilair, enzovoort. Vorig jaar werd in België 610 kiloton (kton) kunststofafval van consumenten ingezameld. Het gaat daarbij vooral om verpakkingen (57 pct), bouwmaterialen (8 pct) en elektronische toestellen (8 pct). Een derde van dit kunststofafval, meer dan 200.000 ton, wordt gerecycleerd. Dat is een stijging met ruim de helft sinds 2006. Wat niet recycleerbaar is, wordt verbrand, waarbij de energie die daarbij vrijkomt gerecupereerd wordt. Slechts 2 procent van het kunststofafval in België wordt gestort, tegen een kwart in Europa. Anderzijds blijkt uit het onderzoek dat gerecycleerde kunststoffen nog te weinig worden hergebruikt. Met 160 kton bedraagt het aandeel recyclaat vandaag ongeveer 6 procent van het totale grondstoffengebruik in de sector. Dit gerecycleerd materiaal wordt voornamelijk hergebruikt in de bouwsector (44 procent), de verpakkingsbranche (28 procent) en de landbouw. "Hier ligt dus nog veel potentieel voor kunststoffen in een circulaire economie". Agoria en essenscia pleiten er daarom voor om werk te maken van intelligent productdesign, te investeren in vernieuwende recyclage- en sorteringtechnieken, bijkomende recyclagecapaciteit en het wegwerken van wettelijke drempels die het hergebruik van gerecycleerde kunststoffen belemmeren. "De recyclage van kunststoffen zit in stijgende lijn, maar het kan en moet nog beter. Chemische recyclage kan daarbij een deel van de oplossing zijn om minder te verbranden en meer te recycleren en hergebruiken. Hierbij worden de polymeren opnieuw opgesplitst in monomeren die als grondstof kunnen dienen voor nieuwe kunststoffen of voor de chemie-industrie. Zo maken we kunststoffen de gangmaker van de circulaire economie", zegt Saskia Walraedt, directrice essenscia PolyMatters. (Belga)

Het is de eerste keer dat voor ons land in detail de mate van recyclage van verschillende types kunststofafval en het gebruik van dit gerecycleerd materiaal in kaart worden gebracht. Het onderzoek werd uitgevoerd door Conversio, in opdracht van Agoria en essenscia. Er zijn verschillende types kunststoffen, elk met specifieke eigenschappen. Opvallend is dat meer dan de helft van alle kunststofproducten op de Belgische markt een lange levensduur heeft van 2 tot 50 jaar, waardoor ze ook pas (veel) later in aanmerking komen voor recyclage. Het gaat dan bijvoorbeeld om isolatiemateriaal, tv-toestellen, auto's, koelkasten, schoenen, tuinmeubilair, enzovoort. Vorig jaar werd in België 610 kiloton (kton) kunststofafval van consumenten ingezameld. Het gaat daarbij vooral om verpakkingen (57 pct), bouwmaterialen (8 pct) en elektronische toestellen (8 pct). Een derde van dit kunststofafval, meer dan 200.000 ton, wordt gerecycleerd. Dat is een stijging met ruim de helft sinds 2006. Wat niet recycleerbaar is, wordt verbrand, waarbij de energie die daarbij vrijkomt gerecupereerd wordt. Slechts 2 procent van het kunststofafval in België wordt gestort, tegen een kwart in Europa. Anderzijds blijkt uit het onderzoek dat gerecycleerde kunststoffen nog te weinig worden hergebruikt. Met 160 kton bedraagt het aandeel recyclaat vandaag ongeveer 6 procent van het totale grondstoffengebruik in de sector. Dit gerecycleerd materiaal wordt voornamelijk hergebruikt in de bouwsector (44 procent), de verpakkingsbranche (28 procent) en de landbouw. "Hier ligt dus nog veel potentieel voor kunststoffen in een circulaire economie". Agoria en essenscia pleiten er daarom voor om werk te maken van intelligent productdesign, te investeren in vernieuwende recyclage- en sorteringtechnieken, bijkomende recyclagecapaciteit en het wegwerken van wettelijke drempels die het hergebruik van gerecycleerde kunststoffen belemmeren. "De recyclage van kunststoffen zit in stijgende lijn, maar het kan en moet nog beter. Chemische recyclage kan daarbij een deel van de oplossing zijn om minder te verbranden en meer te recycleren en hergebruiken. Hierbij worden de polymeren opnieuw opgesplitst in monomeren die als grondstof kunnen dienen voor nieuwe kunststoffen of voor de chemie-industrie. Zo maken we kunststoffen de gangmaker van de circulaire economie", zegt Saskia Walraedt, directrice essenscia PolyMatters. (Belga)