In hun brief aan minister van Justitie Koen Geens geven de gerechtstolken lucht aan hun grieven. Als de betalingsachterstand die Justitie tegenover hen heeft niet snel wordt weggewerkt, "stevenen heel wat tolken af op faillissementen of persoonlijke drama's". Sommigen zijn al maanden niet betaald.

Ze leggen vrijdag het werk gedurende twee uur neer.

Minister Geens stelde volgens hen als streefdatum voor nieuwe betalingen maart 2015 voorop. "Over de schuldenlast van Justitie kan men kort zijn: die is catastrofaal", schrijven de opstellers van de brief. "Het minste wat men kan zeggen is dat de post gerechtskosten al jarenlang verschrikkelijk is onder-gebudgetteerd. Wetsdokters en andere deskundigen kunnen ervan meespreken, en moeten vaak zelfs nog langer op uitbetaling van hun erelonen wachten. De nieuwe minister van Justitie heeft overigens zelf meegewerkt aan het vergroten van de schuldenberg. Hij heeft als minister van Financiën de gerechtstolken immers onderworpen aan btw, wat een meeruitgave voor Justitie van 21 procent betekent."

'Flexibel'

Volgens de tolken kennen de kosten voor gerechtstolken al 3 jaar een dalende trend. Ze wijzen erop dat ze vaak in zeer moeilijke omstandigheden moeten werken, enorm flexibel moeten zijn, zonder enige werkzekerheid of statuut, en voor relatief lage vergoedingen in vergelijking met de marktprijzen.

"Dat er de voorbije weken toch gerechtstolken zijn blijven optreden, komt omdat wij plichtsbewust zijn en verantwoordelijkheidszin hebben, en wij het in ons gestelde vertrouwen niet willen beschamen", gaat de brief verder. "De huidige situatie kan echter niet lang blijven voortduren. Wij hebben ook allemaal een gezin te onderhouden, kinderen ten laste, een maandelijkse huurlast of een lening af te betalen. Gerechtstolken en -vertalers hebben bovendien het statuut van zelfstandige: ieder kwartaal dienen zij btw af te rekenen en vooraf te betalen, alsook de RSZ-bijdragen en voorafbetalingen voor de belastingen. Indien voor de huidige situatie geen snelle en structurele oplossing gevonden kan worden, en wij nog eens langere tijd zonder inkomsten dreigen te vallen, zal u begrijpen dat sommige collega's afstevenen op faillissementen en persoonlijke drama's."

'Mensenrecht'

Sommige tolken dreigen af te haken en voorrang te geven aan opdrachten voor andere opdrachtgevers, die wel tijdig betalen, waardoor heel wat ervaring en vakkennis zou verloren gaan. "Het recht op kosteloze bijstand door een tolk tijdens een proces, is een mensenrecht. Een rechtvaardig loon voor zijn werk, is dat ook. Respect voor mensenrechten, meer vragen wij niet", besluit de brief.

(Belga/RR)

In hun brief aan minister van Justitie Koen Geens geven de gerechtstolken lucht aan hun grieven. Als de betalingsachterstand die Justitie tegenover hen heeft niet snel wordt weggewerkt, "stevenen heel wat tolken af op faillissementen of persoonlijke drama's". Sommigen zijn al maanden niet betaald.Ze leggen vrijdag het werk gedurende twee uur neer.Minister Geens stelde volgens hen als streefdatum voor nieuwe betalingen maart 2015 voorop. "Over de schuldenlast van Justitie kan men kort zijn: die is catastrofaal", schrijven de opstellers van de brief. "Het minste wat men kan zeggen is dat de post gerechtskosten al jarenlang verschrikkelijk is onder-gebudgetteerd. Wetsdokters en andere deskundigen kunnen ervan meespreken, en moeten vaak zelfs nog langer op uitbetaling van hun erelonen wachten. De nieuwe minister van Justitie heeft overigens zelf meegewerkt aan het vergroten van de schuldenberg. Hij heeft als minister van Financiën de gerechtstolken immers onderworpen aan btw, wat een meeruitgave voor Justitie van 21 procent betekent." Volgens de tolken kennen de kosten voor gerechtstolken al 3 jaar een dalende trend. Ze wijzen erop dat ze vaak in zeer moeilijke omstandigheden moeten werken, enorm flexibel moeten zijn, zonder enige werkzekerheid of statuut, en voor relatief lage vergoedingen in vergelijking met de marktprijzen. "Dat er de voorbije weken toch gerechtstolken zijn blijven optreden, komt omdat wij plichtsbewust zijn en verantwoordelijkheidszin hebben, en wij het in ons gestelde vertrouwen niet willen beschamen", gaat de brief verder. "De huidige situatie kan echter niet lang blijven voortduren. Wij hebben ook allemaal een gezin te onderhouden, kinderen ten laste, een maandelijkse huurlast of een lening af te betalen. Gerechtstolken en -vertalers hebben bovendien het statuut van zelfstandige: ieder kwartaal dienen zij btw af te rekenen en vooraf te betalen, alsook de RSZ-bijdragen en voorafbetalingen voor de belastingen. Indien voor de huidige situatie geen snelle en structurele oplossing gevonden kan worden, en wij nog eens langere tijd zonder inkomsten dreigen te vallen, zal u begrijpen dat sommige collega's afstevenen op faillissementen en persoonlijke drama's." Sommige tolken dreigen af te haken en voorrang te geven aan opdrachten voor andere opdrachtgevers, die wel tijdig betalen, waardoor heel wat ervaring en vakkennis zou verloren gaan. "Het recht op kosteloze bijstand door een tolk tijdens een proces, is een mensenrecht. Een rechtvaardig loon voor zijn werk, is dat ook. Respect voor mensenrechten, meer vragen wij niet", besluit de brief.(Belga/RR)