De e-betekening vervangt de traditionele manier van betekening echter niet. De gerechtsdeurwaarder blijft de keuze tussen beide mogelijkheden behouden. Burgerlijke zaken gaan vaak over gevoelige materie en dan is het soms aangewezen dat de gerechtsdeurwaarder ter plaatse gaat om wat meer toelichting te geven. Bij strafzaken is dat anders: hier moet de gerechtsdeurwaarder ervoor zorgen dat iemand op een zo efficiënt mogelijke manier geïnformeerd wordt dat hij voor de rechtbank moet komen of dat er uitspraak werd gedaan. De gerechtsdeurwaarders doen gemiddeld twee miljoen betekeningen per jaar. In het eerste jaar zou naar schatting 5 procent daarvan elektronisch kunnen verlopen, om het daarna stelselmatig verder op te bouwen. Met de creatie van het digitaal betekeningsplatform zal ook de communicatie tussen gerechtsdeurwaarders, griffie en parket volledig digitaal verlopen, wat tijd, middelen en energie bespaart. Ook de papierberg bij Justitie wordt een stuk kleiner. "Ik verwacht dat we sneller, efficiënter en meer kostenbesparend zullen kunnen werken én een betere dienstverlening kunnen bieden aan de rechtzoekende", zei Antwerps procureur des Konings Annemie Gepts. Alle actoren zijn het erover eens dat de e-betekening een belangrijke stap in de digitalisering van Justitie is. (Belga)

De e-betekening vervangt de traditionele manier van betekening echter niet. De gerechtsdeurwaarder blijft de keuze tussen beide mogelijkheden behouden. Burgerlijke zaken gaan vaak over gevoelige materie en dan is het soms aangewezen dat de gerechtsdeurwaarder ter plaatse gaat om wat meer toelichting te geven. Bij strafzaken is dat anders: hier moet de gerechtsdeurwaarder ervoor zorgen dat iemand op een zo efficiënt mogelijke manier geïnformeerd wordt dat hij voor de rechtbank moet komen of dat er uitspraak werd gedaan. De gerechtsdeurwaarders doen gemiddeld twee miljoen betekeningen per jaar. In het eerste jaar zou naar schatting 5 procent daarvan elektronisch kunnen verlopen, om het daarna stelselmatig verder op te bouwen. Met de creatie van het digitaal betekeningsplatform zal ook de communicatie tussen gerechtsdeurwaarders, griffie en parket volledig digitaal verlopen, wat tijd, middelen en energie bespaart. Ook de papierberg bij Justitie wordt een stuk kleiner. "Ik verwacht dat we sneller, efficiënter en meer kostenbesparend zullen kunnen werken én een betere dienstverlening kunnen bieden aan de rechtzoekende", zei Antwerps procureur des Konings Annemie Gepts. Alle actoren zijn het erover eens dat de e-betekening een belangrijke stap in de digitalisering van Justitie is. (Belga)