"66 dagen om justitie te redden", zo heet de campagne die op 20 maart wordt gelanceerd, op 66 dagen van de verkiezingen. Er wordt opgeroepen om die dag de zittingen te schorsen om 11.30 uur en voor het gerechtsgebouw te verzamelen. Er zullen in verschillende arrondissementen ook symbolische acties worden georganiseerd, zoals een mars voor justitie, klinkt het op de campagnewebsite. De eisen kunnen worden samengevat als volgt: dat de bij wet bepaalde kaders worden geëerbiedigd, dat justitie behoorlijk wordt gefinancierd, en een daadwerkelijke toegang tot de rechter voor elke rechtzoekende. Concrete vragen zijn onder meer een lager btw-tarief voor de erelonen van advocaten en notarissen, makkelijkere toegang tot juridische bijstand, een performant informaticasysteem en gerechtsgebouwen in goede staat. De campagne gaat uit van verschillende magistratenverenigingen, zoals de Koninklijke Vereniging van Vrederechters en Politierechters, de Nederlandstalige Vereniging van Magistraten, en Magistratuur en Maatschappij. Ze krijgt de steun van onder andere de Liga voor de Mensenrechten. (Belga)

"66 dagen om justitie te redden", zo heet de campagne die op 20 maart wordt gelanceerd, op 66 dagen van de verkiezingen. Er wordt opgeroepen om die dag de zittingen te schorsen om 11.30 uur en voor het gerechtsgebouw te verzamelen. Er zullen in verschillende arrondissementen ook symbolische acties worden georganiseerd, zoals een mars voor justitie, klinkt het op de campagnewebsite. De eisen kunnen worden samengevat als volgt: dat de bij wet bepaalde kaders worden geëerbiedigd, dat justitie behoorlijk wordt gefinancierd, en een daadwerkelijke toegang tot de rechter voor elke rechtzoekende. Concrete vragen zijn onder meer een lager btw-tarief voor de erelonen van advocaten en notarissen, makkelijkere toegang tot juridische bijstand, een performant informaticasysteem en gerechtsgebouwen in goede staat. De campagne gaat uit van verschillende magistratenverenigingen, zoals de Koninklijke Vereniging van Vrederechters en Politierechters, de Nederlandstalige Vereniging van Magistraten, en Magistratuur en Maatschappij. Ze krijgt de steun van onder andere de Liga voor de Mensenrechten. (Belga)