"Een onafhankelijke en efficiënte justitie is één van de essentiële vereisten voor de democratie en de rechtsstaat, en een onontbeerlijk instrument voor de sociale cohesie en het evenwicht tussen de instellingen", klinkt het. "Reeds sinds zeer lange tijd bevindt justitie zich in de onmogelijkheid om ten behoeve van de burgers haar fundamentele opdrachten te vervullen. Er is sprake van hoogdringendheid, op 66 dagen van de verkiezingen slaan wij, de actoren van justitie, alarm." De actievoerders eisen een justitie die voor iedereen toegankelijk is, wat de opheffing zou inhouden van een aantal financiële, geografische en procedurele hinderpalen, zoals de versoepeling van de voorwaarden voor de toegang tot de juridische bijstand, een lager btw-tarief voor de erelonen en een vereenvoudiging van de procedures. "In afwachting van een betrouwbaar instrument voor het meten van de werklast, dienen de vastgelegde personeelsbezettingen in acht te worden genomen, voor alle rechtbanken en parketten van het land", gaan de actievoerders verder, die ook pleiten voor een beheersautonomie voor de rechterlijke macht waarbij diens onafhankelijkheid gewaarborgd wordt, dus zonder toezicht van de uitvoerende macht maar met voldoende middelen die beheerd worden door de gerechtelijke overheden, onder toezicht van het parlement en het Rekenhof. Tenslotte vragen de actievoerders gerechtsgebouwen in een onberispelijke staat, een performant en geïntegreerd informaticasysteem en een overheidsdienst "die beantwoordt aan de vereisten van de rechtsstaat." (Belga)

"Een onafhankelijke en efficiënte justitie is één van de essentiële vereisten voor de democratie en de rechtsstaat, en een onontbeerlijk instrument voor de sociale cohesie en het evenwicht tussen de instellingen", klinkt het. "Reeds sinds zeer lange tijd bevindt justitie zich in de onmogelijkheid om ten behoeve van de burgers haar fundamentele opdrachten te vervullen. Er is sprake van hoogdringendheid, op 66 dagen van de verkiezingen slaan wij, de actoren van justitie, alarm." De actievoerders eisen een justitie die voor iedereen toegankelijk is, wat de opheffing zou inhouden van een aantal financiële, geografische en procedurele hinderpalen, zoals de versoepeling van de voorwaarden voor de toegang tot de juridische bijstand, een lager btw-tarief voor de erelonen en een vereenvoudiging van de procedures. "In afwachting van een betrouwbaar instrument voor het meten van de werklast, dienen de vastgelegde personeelsbezettingen in acht te worden genomen, voor alle rechtbanken en parketten van het land", gaan de actievoerders verder, die ook pleiten voor een beheersautonomie voor de rechterlijke macht waarbij diens onafhankelijkheid gewaarborgd wordt, dus zonder toezicht van de uitvoerende macht maar met voldoende middelen die beheerd worden door de gerechtelijke overheden, onder toezicht van het parlement en het Rekenhof. Tenslotte vragen de actievoerders gerechtsgebouwen in een onberispelijke staat, een performant en geïntegreerd informaticasysteem en een overheidsdienst "die beantwoordt aan de vereisten van de rechtsstaat." (Belga)