Eerder had minister Reynders al laten verstaan commentaren van Belgische politici op de kwestie te betreuren. Vanuit India merkt Reynders op dat het aan de gerechtelijke autoriteiten is de procedures onafhankelijk te volgen. "Het is aan de magistraten om zich uit te spreken", aldus de minister. Reynders werkt momenteel een vijfdaags staatsbezoek af in India. Daar zullen vooral de handel en investeringen op de agenda staan. "Niet enkel de Belgische investeringen in India, maar ook die van de volledige Europese Unie, want we zouden een dialoog willen opstarten over een nieuw vrijhandelsakkoord tussen India en de Europese Unie", preciseert Reynders. Die onderhandelingen dienen zich niet eenvoudig aan, want de Indiase markt is "redelijk gesloten". Naast de grote Belgische bedrijven in India biedt het staatsbezoek voor de minister de gelegenheid om de kleine en middelgrote ondernemingen wat meer in de kijker te plaatsen, opdat ook zij "toegang zouden krijgen tot de markt". Onvermijdelijk zal het hoofdstuk veiligheid eveneens over de tongen gaan. In India leeft immers "een erg grote bezorgdheid over terrorisme", weet de minister. Beide landen werken aan een uitwisseling van informatie en van best practices in de strijd tegen radicalisering. "Ik hoop nog een akkoord te sluiten over een vorm van bijstand in gerechtelijke aangelegenheden dat het zou mogelijk maken de procedures tussen India en België te vereenvoudigen". (Belga)

Eerder had minister Reynders al laten verstaan commentaren van Belgische politici op de kwestie te betreuren. Vanuit India merkt Reynders op dat het aan de gerechtelijke autoriteiten is de procedures onafhankelijk te volgen. "Het is aan de magistraten om zich uit te spreken", aldus de minister. Reynders werkt momenteel een vijfdaags staatsbezoek af in India. Daar zullen vooral de handel en investeringen op de agenda staan. "Niet enkel de Belgische investeringen in India, maar ook die van de volledige Europese Unie, want we zouden een dialoog willen opstarten over een nieuw vrijhandelsakkoord tussen India en de Europese Unie", preciseert Reynders. Die onderhandelingen dienen zich niet eenvoudig aan, want de Indiase markt is "redelijk gesloten". Naast de grote Belgische bedrijven in India biedt het staatsbezoek voor de minister de gelegenheid om de kleine en middelgrote ondernemingen wat meer in de kijker te plaatsen, opdat ook zij "toegang zouden krijgen tot de markt". Onvermijdelijk zal het hoofdstuk veiligheid eveneens over de tongen gaan. In India leeft immers "een erg grote bezorgdheid over terrorisme", weet de minister. Beide landen werken aan een uitwisseling van informatie en van best practices in de strijd tegen radicalisering. "Ik hoop nog een akkoord te sluiten over een vorm van bijstand in gerechtelijke aangelegenheden dat het zou mogelijk maken de procedures tussen India en België te vereenvoudigen". (Belga)